Pobaltí a Rusko

číslo programu: 21061
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu:  10 490,- Kč


(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 4x ubytování v hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)
  • dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně není zahrnuto ruské vízum, vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Petrohrad a Pobaltí 

Za kulturním dědictvím východní Evropy

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy přes Polsko do Lotyšska


2. den

celodenní návštěva Rigy

příjezd do hlavního města Lotyšska, pěší prohlídka Starého města (UNESCO) - monumentální románský dóm (největší kostel Pobaltí), Rižský hrad ze 14. stol., možnost návštěvy chrámové věže kostela sv. Petra (nejvyšší budova v Rize), Prašná věž, historické kupecké domy Černohlavců a Tři bratři, možnost plavby lodí po řece Daugavě a jejích kanálech, odjezd na ubytování do Estonska


3. den

návštěva Tallinnu

příjezd do hlavního města Estonska (bývalé dánské město), pěší prohlídka malebného Starého města (UNESCO) - gotická radnice (možnost vyhlídky z radniční věže), historická lékárna, kostel sv. Mikuláše, zachovalé opevnění s věžemi a branami, hanzovní domy, vrch Toompea s krásným výhledem, gotickou katedrálou Panny Marie (jedna z nejvýznamnějších památek v zemi) a chrámem Alexandra Něvského s typickými cibulovitými kopulemi, Kiek in de Kök (38 m vysoká věž s muzeem zbraní), možnost návštěvy Muzea okupace a svobody VABAMU, dle časových možností krátká zastávka u barokního paláce Petra Velikého a parku Rusalka, odpoledne odjezd na ubytování do Ruska


4. den

celodenní návštěva Petrohradu

pěší prohlídka bývalého hlavního města Ruského impéria (UNESCO) - katedrála sv. Izáka se zlatou kupolí (druhá nejvyšší na světě), Palácové náměstí, možnost návštěvy Zimního paláce s největší galerií na světě (proslulá Ermitáž), Alexandrův sloup, Admiralita, budova generálního štábu, návrat na ubytování


5. den

celodenní výlet - Petrodvorec a Puškin

návštěva okázalého letního sídla ruských carů Petrodvorec - Velký palác (UNESCO) s kaskádovou třídou, Horní a Dolní park se 170 fontánami a nádhernými paláci, přesun k návštěvě Puškinu, města Puškinových studií - bývalé Carskoje selo (UNESCO), monumentální Kateřinský palác s kopií úchvatné Jantarové komnaty, možnost plavby lodí po Něvě, návrat na ubytování


6. den

celodenní pobyt v Petrohradě

pěší prohlídka s průvodcem - Něvský prospekt (nejslavnější ulice Ruska), Dvorcový most, barokní palác Kunstakamera, možnost návštěvy Petropavlovské pevnosti s katedrálou, křižník Aurora, noční přejezd do Litvy


7. den

celodenní návštěva Vilniusu

pěší prohlídka Starého města (UNESCO) - Radniční náměstí, městské hradby s Bránou úsvitu, budova univerzity, Prezidentský palác, Dům signatářů, Dolní a Horní hrad s katedrálou sv. Kazimíra, kostel sv. Anny, mrakodrap  Europa Tower (148 m, nejvyšší moderní budova Pobaltí), noční přejezd zpět do České republiky

alternativně: místo Vilniusu prohlídka písečného poloostrova Kurská Kosa (UNESCO) s možností koupání


8. den

návrat ke škole v dopoledních, případně odpoledních hodinách


TIP: PRODLOUŽENÍ O NP GAUJA

celodenní výlet do největšího národního parku Lotyšska (tzv. Livonské Švýcarsko) s působivými středověkými hrady, skanzenem lotyšské vesnice a Gutmanisovou jeskyní (největší v Pobaltí) - pro více informací kontaktujte CK