OBECNÉ INFORMACE

Velká Británie - hostitelské rodiny

Dlouholetou specialitou naší CK je ubytování studentů v britských hostitelských rodinách. Jedná se o cíleně vybrané ubytování, které nabízí jedinečnou příležitost stát se na několik dní součástí anglické domácnosti.

Studenti se v rodinách seznamují se sociálním zázemím, způsobem života, stravou, a především mají možnost komunikovat s rodilým mluvčím. Tato komunikace je pro ně silnou motivací k dalšímu studiu angličtiny, slabší studenti cítí, že musí přidat, a ti lepší jsou na svoji angličtinu právem hrdí.

Naše hostitelská centra jsou letitou spoluprací ověřena a rodiny jsou dle britských zákonů pravidelně kontrolovány. Ubytování je zajištěno převážně v rodinných domech, kde mají studenti k dispozici vlastní pokoj (včetně povlečení) a sdílené sociální zařízení. Bydlí ve dvojicích, trojicích či čtveřicích, jak se sami ve škole rozhodnou. Jak je vám jistě známo, Britové jsou horkokrevní, domy mohou být ve srovnání s našimi zvyklostmi méně vytápěné, doporučujeme proto vzít si s sebou dostatek

teplého oblečení. V ceně všech těchto zájezdů je zahrnuta celodenní strava a doprovod studentů na místo srazu rodinami (nejčastěji osobními vozy). Večerní vycházení z rodin je přísně zakázáno, s výjimkou případu, kdy je student pozván rodinou. Bývá dobrým zvykem přivézt do rodiny drobný dárek, něco typického - např. lidovou tvorbu či jiné dle vlastního uvážení. Doporučujeme vzít s sebou adaptér k nabíjení telefonů či použití fénu na vlasy.


Strava

Velkou výhodou ubytování v rodinách ve Velké Britániije poskytování celodenní stravy. Snídani majístudenti v rodinách, jedná se o typickou anglickou snídani- cereálie s mlékem, tousty s máslem a marmeládou, čaj adžus. K obědu dostávají studenti balíček - obložený sendvič, ovoce,sladkost, chipsy a malý nápoj. Vzhledem k celodenním výletům ak výuce je tato forma balíčku výhodná. Ve vybraných výukovýchprogramech je v ceně zájezdu teplý oběd. Večer se studenti vracído rodin a dostávají teplou večeři, většinou večeří spolu s rodinou.U večeře mají možnost konverzovat s hostiteli, ukázat fotografiesvé rodiny, vyprávět o celodenních zážitcích atd.

Bezpečnost studentů

Bezpečnost studentů je naší velkou prioritou a klademe na ni ve všech případech důraz, jak v rámci dopravy, tak také během ubytování. Spolupracujeme s dlouhodobými partnery v oblasti ubytování, kteří jsou nám požadované ubytování schopni zaručit. Ve většině případů rodiny doprovázejí studenty každé ráno na místo setkání, a večer si je na stejném místě osobně opět vyzvedávají. Na bezchybný průběh zájezdů dohlížejí také naši zkušení průvodci. Všichni účastníci obdrží jeho telefonický kontakt, aby jej v případě potřeby mohli kontaktovat po celou dobu zájezdu (včetně večerních a nočních hodin). Během pobytu studenti nesmějí opouštět hostitelskou rodinu,s výjimkou případů, kdy se případné vycházky účastní sama rodina,případně na žádost pedagoga. Omezení vycházení se týká i studentů starších 18 let.

Autobusová doprava

V průběhu více než dvaceti let působení naší CK na trhu jsme navázali spolupráci s mnoha dopravci. 

V oboru mezinárodní autobusové dopravy jsme vybrali kvalitní a perspektivní společnosti,s nimiž máme smluvní vztahy. Jedná se o stěžejní dopravní společnosti v celé ČR, které splňují požadované představy o ideálním partnerovi pro mezinárodní cesty - spolehlivost, vstřícnost, flexibilita a stabilita. Ve vozových parcích jsou zastoupeny značky Neoplan, Volvo, Bova, Man, Mercedes a další. Kapacita vozů je velmi široká, a to od 44 do 78 míst pro cestující. "Lidský faktor" je zde zcela pozitivní záležitostí - páni řidiči jsou profesionálové s bohatými zkušenostmi na silnicích. Zahraniční autobusy, které naši dopravci poskytují pro dopravu vašich zájezdů, splňují nároky na evropské předpisy, bezpečnost cestujících i jejich pohodlí. Bezpečnostní pásy na polohovatelných sedadlech, TV, DVD/USB, mikrofon, toaleta jsou standardním vybavením vozů, které využíváme. Dlouhá cesta autobusem bývá zpestřena promítáním tematických DVD, filmů apod. Cestující si mohou zakoupit kávu, čaj, nebo studené nealkoholické nápoje. Pro delší zájezdy je možné zajistit servírování teplých párků.


Kapesné - vstupy

Naše bohaté programy nabízí množství památek a atrakcí, které během studijního vzdělávacího zájezdu navštívíte. Sumy za vstupné nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, proto vám ke každému programu automaticky zašleme přehled cen vstupů, které se k němu vztahují. Přehled bude obsahovat i nabídku alternativních vstupů, jež je možné do programu na základě přání klientů zařadit. Výši vstupného pravidelně aktualizujeme, nicméně vždy je nutné počítat s mírnou rezervou. Pro většinu vstupů existují skupinové a školní slevy, zároveň také využíváme slevy pro včasnou včasnou rezervaci vstupenek, čímž studentům snižujeme tyto částkyna možné minimum. Ve spolupráci s vámi, pedagogy, je možné objednat některé ze vstupů na britské památky English Heritage bezplatně - vždy vám zašleme dostatek informací a pomůžeme s jejich zajištěním. Kromě vstupného by měl mít každý účastník k dispozici kapesné v místní měně na nákup drobného občerstvení, suvenýrů, pohledů, atd. Výše kapesného je zcela v kompetenci rodičů či plnoletých účastníků. Zároveň je možné v autobusu zakoupit teplé a studené nápoje za CZK (dle možností také za EUR, GPB).

Programy na míru

Naše nabídka programů je opravdu bohatá, požadavky zákazníků jsou ale samozřejmě ještě rozmanitější. Vždy velmi rádi připravíme program přesně podle Vašeho přání a pokynů. Vyberte si jakýkoli program z katalogu a zapracujeme tam požadované úpravy, nebo si rovnou načrtněte vlastní trasu.

Cena zájezdu

Veškeré ceny zájezdů naleznete v katalogu, v rozšířené nabídce na našich webových stránkách, případně na dotaz dle individuálního zadání rádi vypracujeme cenovou kalkulaci na poptávaný zájezd. Ceny jsou kalkulovány pro 42 platících účastníků a 3 pedagogy účastnící se zájezdu bezplatně a jsou platné prostudenty do 18 let. V případě zájezdů do Velké Británie a účasti studentů nad 18 let nenavštěvujících pořádající školu či dospělých osob, činí příplatek 200 Kč/za každou noc v hostitelských rodinách. Příplatek za poskytnutí stravy při speciálních dietách (bezlepková atd.) činí 150 Kč/za každou noc v hostitelských rodinách. Podrobnější informace o speciální stravě si vyžádejte v naší cestovní kanceláři. Cena zájezdu zahrnuje vždy dopravu zahraničním autobusem, přepravu trajektem (platí pro zájezdy do Velké Británie), ubytování a stravu (v případě vícedenních zájezdů), výuku (platí pouze pro výukové zájezdy), průvodce cestovní kanceláře, který je k dispozici nepřetržitě po celou dobu pobytu, komplexní pojištění, pojištění proti úpadku, informační letáky a mapky a přistavení autobusuke škole zdarma. Podrobný rozpis toho, co zahrnuje cena konkrétního zájezdu, naleznete na příslušném katalogovém listu.

Průběh organizace zájezdu

Každým rokem se snažíme pedagogům, kteří ve své škole zájezdy organizují, co nejvíce jejich práci usnadnit. Ať už se jedná o výběr vhodného programu pro vaši školní skupinu, o konkrétní dotazy na technický průběh zájezdu, případně jste neobdrželi náš aktuální katalog, vždy jsme zde pro vás a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Objednání zájezdu

Jakmile se rozhodnete zorganizovat zájezd a kontaktujete naši cestovní kancelář, zašleme vám podrobné informace týkající se zájezdů do vybrané destinace, případně máte-li již zvolen konkrétní katalogový program, také vybraný program a přehled vstupného do objektů. Máte-li zájem o zájezd na míru, rádi vám připravíme jakýkoli program na základě zaslaných požadavků, nebo dle zájmu upravíme stávající vybraný program. Přestože je nabídka našich zájezdů opravdu široká, jsme si vědomi toho, že nejlépe odhadne zájem studentů jejich pedagog a je nám potěšením se na tvorbě programů na přání podílet. Následně zvolíte termín zájezdu tak, aby co nejlépe zapadal do harmonogramu školního roku. 

O kapacitních možnostech obdržíte aktuální informace od našich zaměstnanců. Je také možné prověřit u našich dodavatelů vámi navrhnutý termín.


Úhrada zájezdu

Platby zájezdu je možné hradit hromadně fakturou (máte tak věci více pod kontrolou), případně individuálními platbami od jednotlivých účastníků. Dle délky zájezdu a finanční náročnosti jsou rozděleny na 2-3 splátky. Termíny plateb jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu. 

V případě platby fakturou obdržíte zálohové faktury před samotným uskutečněním zájezdu a do 14 dnů od uskutečnění zájezdu poté konečnou fakturu - daňový doklad.


Pokyny pro účastníky - podrobné informace

Nejpozději týden před odjezdem obdržíte podrobné pokyny pro účastníky, které obsahují informace o místě a čase odjezdu, důležitých věcech, které si s sebou studenti mají na zájezd vzít, jaká jsou pravidla pro ubytování v hostitelských rodinách atd. Cca 2-3 dny před odjezdem vám zašleme také adresy hostitelských rodin. K dispozici budete mít plánek autobusu, pro případ, že si budete chtít již předem připravit zasedací pořádek. Rozdělení sedadel v rámci vaší školní skupiny je zcela ve vaší kompetenci.

Hostitelské rodiny v ostatních zemích EU

Ubytování skupin zde zajišťujeme v hotelích typu F1, Hostel, Jugendherberge a IBIS budget, záleží na té určité destinaci. Ubytování je většinou v třílůžkových pokojích, sociální zařízení je na patře. V ceně těchto ubytování je snídaně v příslušném zařízení, oběd a večeři řeší operativně dle programu průvodce zájezdu spolu s pedagogy. Během dne mají studenti rovněž možnost zakoupit si v autobuse studené a teplé nápoje.


Trajekt/eurotunnel

Kromě přepravy pozemní, je potřeba zajistit také přesun přes kanál 

La Manche na cestách do Velké Británie, případně další přejezdy přes moře do vzdálenějších destinací, jako je Skotsko a Irsko. Stejně jako u autobusové dopravy, i zde máme své dlouholeté partnery, kteří pro nás zajišťují optimální spoje. V ceně zájezdu je obousměrná přeprava trajektem či vlakem jedoucím Eurotunnelem. Kombinovaná přeprava je možná navyžádání za mírný příplatek k ceně zájezdu. Pro delší přejezdy přes moře užíváme luxusní trajekty společnosti DFDS SEAWAYS či IRISH FERRIES s kabinami pro pohodlné noční cestování. Nanašich nových webových stránkách naleznete kromě jiného také program Velký okruh severní Anglií a Walesem, který tento způsob přepravy nabízí i pro oblast severní Anglie.


Výuka

Velká řada základních a středních škol cestuje do Velké Británie, Německa a Francie nejen za poznáním, ale také za výukou cizího jazyka. Proto nabízíme mnoho bohatých výukových programů, které pokrývají většinu atraktivních lokalit v UK. Základní katalogovou nabídku 9 vyučovacích hodin jsme ve vybraných centrech rozšířili na 12 a 16 hodin, 

u každého programu je zároveň možné počet hodin upravit dle přání školy a konkrétních požadavků. Studenti jsou rozděleni do skupin (každá skupina čítá nejčastěji 14 - 17 studentů) podle úrovně jazykových znalostí, testy pro toto rozdělení mohou absolvovat ještě před odjezdem, nebo přímo v rámci výuky v zahraničním výukovém centru. Výuku anglického jazyka zajišťují angličtí lektoři s kvalifikací EFL, v některých programech i s akreditací British Council. Studenti na závěr obdrží certifikát dokládající účast na jazykovém kurzu. Po loňském úspěchu výuky s Embassy English jsme letos nabídku výuky rozšířili o nová centra v Oxfordu a Cambridge. Nově také v našem katalogu naleznete výukový zájezd do Brightonu pod patronací British Council. Věříme,že oblíbenost tohoto typu programů bude stoupat, neboť jsou velkým obohacením klasické výuky cizích jazyků.


Průvodci

Každý zájezd doprovází zkušený průvodce naší cestovní kanceláře, který provádí výklad k destinaci i jednotlivým památkám, seznamuje s historií i současností navštívené země, zajišťuje nákup či výdej vstupenek do atrakcí a pamětihodností, je nápomocný při řešení krizových situací (např. úraz, hospitalizace, ztráta dokladů atd.), a zejména je styčným bodem pro všechny z vás, účastníky zájezdu. Průvodce nevykonává pedagogický dozor studentů, přesto však vždy pomáhá v maximálním možném rozsahu. Můžete se na něj obracet s dotazy či připomínkami. Všichni účastníci obdrží jeho telefonický kontakt, aby jej vpřípadě potřeby mohli kontaktovat po celou dobu zájezdu (včetně večerních a nočních hodin). Průvodce je neustále ve spojení se zaměstnanci cestovní kanceláře, kteří mu zajišťují požadované informace. Kromě všech těchto povinností se z něj na dobu zájezdu stane součást vašeho školního kolektivu, bude se vždy starat o to, aby se studenti bavili (kromě jiného má připraveny kvízy o ceny) a přivezli si co nejvíce zážitků.

Informační materiály

Každý z účastníků dostane během zájezdu tištěné materiály poskytujícízákladní informace o navštívených místech a památkách, pro lepší orientaci mapy většiny měst, která navštívíte, a další materiály, jejichž představení ponecháme na průvodcích v rámci samotného zájezdu - vždy pro vás máme něco navíc.

Pedagogický doprovod

Každý školní kolektiv doprovází pedagog či pedagogové, kterému poskytneme zájezd bezplatně, a to včetně vstupného do objektů či teplých a studených nápojů v autobuse. Rádi bychom vám tímto zpříjemnili vaše povinnosti při vykonávání pedagogického dozoru. Ve většině případů také, pokud je to technicky možné, pedagogům nabízíme dvě sedadla v autobuse pro zvýšení pohodlí během cestování. Výše uvedená nabídka platí pro pedagoga doprovázejícího minimálně 14 platících účastníků.

Malé školní kolektivy

Jsme si vědomi toho, že ne každá škola dokáže naplnit celou kapacitu autobusu, přesto by však ráda své studenty na zahraniční či tuzemský  zájezd vyslala. 

Na tuto variantu jsme připraveni a běžně spojujeme menší kolektivy do jednotlivých zájezdů dle preferencí programu či termínu. Cena zůstává zachována, a pro skupiny od 14 platících účastníků platí taktéž bezplatné přistavení autobusu přímo před školu či na dohodnuté místo. Pravidelně také rozesíláme formou letákové nabídky volná místa v připravovaných zájezdech, abychom vám tím usnadnili výběr. Zároveň naleznete aktuální nabídku na našich nových webových stránkách. Veškeré podrobné informace zjistíte v naší cestovní kanceláři telefonicky nebo e-mailem. Jsme připraveni se individuálně věnovat vašemu požadavku a věříme, že vždy lze nalézt vhodné řešení.


Komplexní cestovní pojištění

Všichni účastníci zájezdu mají již v ceně zájezdu zahrnuto zahrnuto komplexní cestovní pojištění, poskytované naším smluvním partnerem, kterým je ČSOB Pojišťovna, a.s. Tento balíček zahrnuje léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu a pojištění storna zájezdu. Limity pojištění jsou názorně vypsány v níže uvedeném přehledu. V případě jakékoli nenadálé události, na kterou se pojištění vztahuje, je k dispozici nepřetržitá asistenční služba. Cestovní kancelář včetně průvodce vždy poskytuje maximální součinnost při řešení pojistných událostí. V případě storna zájezdu ze zdravotních důvodů (nebo z důvodů uvedených v pojistných podmínkách ČSOB - např. úmrtí blízké osoby), je třeba tuto skutečnost naší cestovní kanceláři ohlásit písemně či e-mailem, a to nejpozději v den odjezdu. Obdržíte od nás podrobné informace, jak postupovat, a které dokumenty je potřeba doložit. S jejich kompletací vám budeme nápomocni a veškeré doklady poté předáme likvidátorům pojišťovny. V případě,že bude vše řádně doloženo, vrátí pojišťovna klientovi zpět až 80%   z uhrazené ceny zájezdu.

Pojištění proti úpadku

Naše cestovní kancelář má dle zákona 159/1999 Sb. sjednánoPojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Již mnoholet máme toto pojištění sjednáno u Generali Pojišťovny, a.s.,kde pojistku každoročně obnovujeme. Pojištění se sjednává nakalendářní rok. V sekci Informace/Dokumenty naleznete aktuální pojistku pro rok 2017.

Prezentační schůzka přímo u vás ve škole

Rádi přijedeme zájezd prezentovat vám, pedagogům, účastníkůma rodičům přímo do vaší školy, a to zcela bezplatně. Během setkání zodpovíme důležité dotazy a přiblížíme průběh zájezdu všem zúčastněným. Stačí si s naší kanceláři včas dohodnout vhodný termín. Prezentační schůzku doporučujeme zorganizovat ideálně v období náboru účastníků, případně cca 2 - 3 měsíce před odjezdem na samotný zájezd.

Dokumenty k zájezdu

Ve chvíli, kdy je dohodnut přesný termín a program zájezdu, a je schválen počet účastníků ze strany cestovní kanceláře, obdržíte formulář Smlouvy o zájezdu (závazné přihlášky) a formulář Seznam účastníků, s pokyny k jejich vyplnění. Dle obvyklého časového harmonogramu nás klienti se zájmem o jarní termíny nejčastěji oslovují v měsících září - listopad předchozího roku, o podzimní termíny poté v dubnu a květnu. Jsme také schopni reagovat na tzv. poptávky na poslední chvíli, případně vám nabídnout volná místa na již připravovaných zájezdech k doplnění.

Rozdělení na ubytování, alergie, kontrola dokladů

Na základě vyplněného formuláře Seznam účastníků provedeme rozdělení jednotlivých účastníků do hostitelských rodin (případně na ubytování jiného typu). Je tedy pouze na vás či na vašich studentech, s kým chtějí během zájezdu sdílet pokoj. Za velmi důležitoučást uvedeného formuláře považujeme alergie a dietetická omezení. Většina hostitelských center je schopna zajistit stravu i pro účastníky se speciálními dietami (bezlepková, diabetická atd.), za příplatek 150 Kč/osobu/noc. Jedná-li se o studenty, kteří např. pouze nejí určitý typ potraviny (např. rajčata atd.), není příplatek účtován. Při zjišťování informací o jednotlivých účastnících doporučujeme provést kontrolu platnosti cestovního dokladu - je možné vycestovat na občanský průkaz či cestovní pas (pro pobyty v USA kontaktujte naši CK o aktuální informace).

Oceníme vaši zpětnou vazbu

Budeme rádi, když nám po návratu ze zájezdu napíšete pár řádků otom, co se vám líbilo, a co byste naopak rádi zlepšili. Zpětná vazba je pro nás velmi cenný zdroj informací, na jehož základě se můžeme neustále zlepšovat. Vděční budeme také za fotografie ze zájezdu, které nám můžete zasílat do e-mailu, ale také třeba vložit na naše facebookové stránky, kde můžete své zážitky sdílet s ostatními. Děkujeme a přejeme šťastnou cestu.