OBECNÉ INFORMACE

Velká Británie a Irsko - hostitelské rodiny

Dlouholetou specialitou naší CK je ubytování studentů v britských a irských hostitelských rodinách. Jedná se o pečlivě vybrané ubytování, které nabízí jedinečnou příležitost stát se na několik dní součástí britské či irské domácnosti.

Studenti se v rodinách seznamují s místním sociálním zázemím, způsobem života, stravy, a především mají možnost komunikovat s rodilým mluvčím. Tato komunikace je pro ně silnou motivací k dalšímu studiu angličtiny.

Naše hostitelská centra jsou ověřena letitou spoluprací a výběr konkrétních rodin podléhá přísným britským zákonům. Ubytování je zajištěno převážně v rodinných domech, kde mají studenti k dispozici vlastní pokoj (včetně povlečení) a sdílené sociální zařízení. Bydlí ve dvojicích, trojicích či čtveřicích, dle vlastních preferencí. Jak je Vám jistě známo, Britové a Irové jsou otužilí, domy mohou být ve srovnání s našimi zvyklostmi méně vytápěné, doporučujeme proto vzít si s sebou dostatek teplého oblečení. V ceně těchto zájezdů je zahrnuta celodenní strava, a kromě několika výjimek také doprovod či doprava studentů na místo srazu rodinami. Večerní vycházení z rodin není povoleno, s výjimkou případu, kdy je student doprovázen členem hostitelské rodiny. Omezení vycházení se týká i studentů starších 18 let. Bývá dobrým zvykem přivézt do rodiny drobný dárek, něco typického českého - např. lidovou tvorbu či jiné dle vlastního uvážení. Doporučujeme vzít s sebou adaptér k nabíjení telefonů či k použití vlastního fénu na vlasy. Velkou výhodou ubytování v rodinách je poskytování celodenní stravy. K snídani mají studenti obvykle cereálie s mlékem, tousty s máslem a marmeládou, čaj a džus. Na výlety a výuku připravují rodiny studentům obědový balíček - obložený sendvič, ovoce, sladkost nebo chipsy a malý nápoj. Ve vybraných výukových programech je v ceně zájezdu teplý oběd ve škole. Večer se studenti vrací do rodin a dostávají teplou večeři. U večeře mají možnost konverzovat s hostiteli, ukázat fotografie své rodiny, vyprávět o celodenních zážitcích atd.


Bezpečnost studentů

Bezpečnost studentů je naší velkou prioritou a klademe na ni důraz ve všech případech, jak v rámci dopravy, tak také během ubytování. V této oblasti spolupracujeme s dlouholetými partnery, kteří nám jsou schopni požadovanou kvalitu zaručit. Na bezchybný průběh zájezdů dohlížejí také naši zkušení průvodci. Všichni účastníci obdrží telefonický kontakt, mohli průvodce v případě potřeby kontaktovat po celou dobu zájezdu (včetně večerních a nočních hodin). 


Autobusová doprava

V průběhu více než dvaceti let působení naší CK na trhu jsme navázali spolupráci s mnoha dopravci. V oboru mezinárodní autobusové dopravy jsme vybrali kvalitní a perspektivní společnosti, s nimiž máme smluvní vztahy. Jedná se o stěžejní dopravní společnosti v celé ČR, které splňují představy o ideálním partnerovi pro mezinárodní cesty - spolehlivost, vstřícnost, flexibilita a stabilita.

Ve vozových parcích jsou zastoupeny značky Neoplan, Volvo, Bova, Man, Mercedes a další. Kapacita vozů je velmi široká, a to od 44 do 78 míst pro cestující. Páni řidiči jsou profesionálové s bohatými zkušenostmi na silnicích.

Zahraniční autobusy splňují nároky na evropské předpisy, bezpečnost cestujících i jejich pohodlí. Bezpečnostní pásy na polohovatelných sedadlech, TV, DVD/USB, mikrofon a toaleta jsou standardním vybavením vozů, které využíváme. Dlouhá cesta autobusem bývá zpestřena promítáním tematických filmů. Cestující si mohou zakoupit kávu, čaj nebo studené nealkoholické nápoje.


Kapesné - vstupy

Naše bohaté programy nabízí množství památek a atrakcí, které během studijního vzdělávacího zájezdu navštívíte. Sumy za vstupné nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, proto Vám ke každému programu automaticky zašleme přehled cen vstupů, které se k němu vztahují. Přehled obsahuje i nabídku alternativních vstupů, jež je možné do programu na základě přání klientů zařadit. Výši vstupného pravidelně aktualizujeme, nicméně vždy je nutné počítat s mírnou rezervou. Pro většinu vstupů existují skupinové a školní slevy, zároveň také využíváme slevy pro včasnou rezervaci vstupenek, čímž studentům snižujeme tyto částky na možné minimum. Ve spolupráci s Vámi, pedagogy, je možné objednat některé ze vstupů na britské památky English Heritage bezplatně - vždy Vám zašleme dostatek informací a pomůžeme s jejich zajištěním.

Kromě vstupného by měl mít každý účastník k dispozici kapesné v místní měně na nákup drobného občerstvení, suvenýrů, pohledů atd. Výše kapesného je zcela v kompetenci rodičů či plnoletých účastníků. Zároveň je možné v autobusu zakoupit teplé a studené nápoje za CZK (dle možností také za EUR, GPB).


Programy na míru

Naše nabídka programů je opravdu bohatá, požadavky zákazníků jsou ale samozřejmě ještě rozmanitější. Vždy velmi rádi připravíme program přesně podle Vašeho přání a preferencí. Vyberte si jakýkoli program z katalogu a my do něj rádi zapracujeme požadované úpravy nebo si rovnou načrtněte vlastní trasu. 


Cena zájezdu

Ceny zájezdů jsou k dispozici zde v katalogu, v rozšířené nabídce na našich webových stránkách, případně rádi vypracujeme cenovou kalkulaci na poptávaný zájezd dle individuálního zadání. Ceny autobusových zájezdů jsou kalkulovány pro min. 42 platících účastníků a 3 pedagogy účastnící se zájezdu bezplatně a jsou platné pro žáky ZŠ a studenty SŠ. Minimální počet účastníků pro letecké zájezdy se liší a je vždy uveden u jednotlivých programů. V případě zájezdů do Velké Británie a účasti studentů ve věku 18 a více let, činí příplatek 200 Kč/za každou noc v hostitelských rodinách. Příplatek za poskytnutí stravy při speciálních dietách (bezlepková atd.) činí 300 Kč/za každou noc v hostitelských rodinách. Podrobnější informace o speciální stravě si vyžádejte v naší cestovní kanceláři.

Cena zájezdu zahrnuje vždy dopravu zahraničním autobusem, přepravu trajektem/tunelem (platí pro zájezdy do Velké Británie, Irska, Skandinávie a Řecka), v případě vícedenních zájezdů ubytování a stravu (snídani, polopenzi či plnou penzi dle typu zájezdu), výuku (platí pouze pro výukové zájezdy), průvodce cestovní kanceláře, který je k dispozici nepřetržitě po celou dobu pobytu, komplexní cestovní pojištění (s výjimkou zájezdů do USA), pojištění proti úpadku CK, informační letáky a mapky a přistavení autobusu ke škole (platí pro skupiny min. 14 studentů).

Podrobný rozpis toho, co zahrnuje cena konkrétního zájezdu, naleznete na příslušném katalogovém listu. 


Průběh organizace zájezdu

Každým rokem se snažíme pedagogům, kteří ve své škole zájezdy organizují, co nejvíce jejich práci usnadnit. Ať už se jedná o výběr vhodného programu pro Vaši školní skupinu nebo o konkrétní dotazy na technický průběh zájezdu, vždy jsme zde pro Vás a těšíme se ze vzájemné spolupráce. 


Objednání zájezdu

Jakmile se rozhodnete zorganizovat zájezd a kontaktujete naši cestovní kancelář, zašleme Vám podrobné informace týkající se zájezdů do vybrané destinace, případně máte-li již zvolen konkrétní katalogový program, také vybraný program a přehled vstupného do objektů.

Máte-li zájem o zájezd na míru, rádi Vám připravíme jakýkoli program na základě zaslaných požadavků, případně dle zájmu upravíme stávající vybraný program. Následně zvolíte termín zájezdu tak, aby co nejlépe zapadal do harmonogramu školního roku. Aktuální informace o kapacitních možnostech obdržíte v naší CK, případně prověříme Vámi navrhnutý termín u našich dodavatelů. 


Úhrada zájezdu

Platby za zájezd je možné hradit hromadně fakturou (pro Váš lepší přehled), případně individuálními platbami od jednotlivých účastníků přímo na účet naší CK. Dle délky zájezdu a finanční náročnosti jsou rozděleny na 2-3 splátky. Termíny plateb jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu. V případě platby fakturou obdržíte zálohové faktury dle dohodnutých termínů a do 14 dnů od uskutečnění zájezdu poté konečnou fakturu - daňový doklad.


Pokyny pro účastníky

Nejpozději týden před odjezdem obdržíte podrobné pokyny pro účastníky, které obsahují informace o místě a čase odjezdu, důležitých věcech, které si s sebou studenti mají na zájezd vzít, pravidlech pro ubytování atd. V případě zájezdů do Velké Británie obdržíte cca 2-3 dny před odjezdem adresy hostitelských rodin. K dispozici budete mít také plánek autobusu, pro případ, že si budete chtít předem připravit zasedací pořádek. Rozdělení sedadel v rámci Vaší školní skupiny je zcela ve Vaší kompetenci. 

Česká republika a ostatní země

Ubytování skupin zde obvykle zajišťujeme v hotelích typu F1, hostel, Jugendherberge a IBIS budget, záleží na dané destinaci. Ubytování je většinou v třílůžkových pokojích, sociální zařízení je na patře. V ceně těchto ubytování je snídaně v příslušném zařízení, oběd a večeři řeší operativně dle programu průvodce zájezdu spolu s pedagogy. Pro delší zájezdy je možné zajistit polopenzi. Výjimku představují zájezdy s výukou cizího jazyka (Malta, Německo aj.), kde jsou studenti ubytováni v hostitelských rodinách s plnou penzí (snídaně, obědový balíček, teplá večeře).


Trajekt/Eurotunnel

Kromě přepravy pozemní, je potřeba zajistit také přesun přes kanál La Manche na cestách do Velké Británie, případně další přejezdy přes moře do vzdálenějších destinací, jako je severní Anglie, Skotsko, Irsko, Skandinávie a Řecko. Stejně jako u autobusové dopravy, i zde máme své dlouholeté partnery, kteří pro nás zajišťují optimální spoje. V ceně zájezdu je obousměrná přeprava trajektem či vlakem jedoucím Eurotunnelem. Kombinovaná přeprava je možná na vyžádání za mírný příplatek k ceně zájezdu. Pro delší přejezdy přes moře využíváme luxusní trajekty s kabinami pro pohodlné noční cestování.  

Výuka

Velká řada základních a středních škol cestuje do Velké Británie, Německa a na Maltu nejen za poznáním, ale také za výukou cizího jazyka. Proto nabízíme mnoho bohatých výukových programů, které pokrývají většinu atraktivních lokalit nejen ve Velké Británii. V aktuálním katalogu naleznete 13 zájezdů s výukou cizích jazyků, vždy rádi připravíme jazykový zájezd dle Vašich přání a požadavků. Standardně nabízíme 9-12 vyučovacích hodin, u každého programu je zároveň možné počet hodin upravit dle přání školy. Studenti jsou rozděleni do skupin (každá skupina čítá nejčastěji 14-17 studentů) podle úrovně jazykových znalostí. Testy pro toto rozdělení mohou absolvovat ještě před odjezdem nebo přímo v rámci výuky v zahraničním výukovém centru. Výuku anglického jazyka zajišťují angličtí lektoři s kvalifikací EFL, v některých programech i s akreditací British Council. Studenti na závěr obdrží certifikát dokládající účast na jazykovém kurzu.


Průvodci

Každý zájezd doprovází zkušený průvodce naší cestovní kanceláře, který provádí výklad k destinaci i jednotlivým památkám, seznamuje studenty s historií i současností navštívené země, zajišťuje nákup či výdej vstupenek do atrakcí a pamětihodností, je nápomocný při řešení krizových situací (např. úraz, hospitalizace, ztráta dokladů atd.) a zejména je styčným bodem pro všechny účastníky zájezdu. Průvodce nevykonává pedagogický dozor studentů, přesto však vždy pomáhá v maximálním možném rozsahu. Můžete se na něj obracet s dotazy či připomínkami. Průvodce je neustále ve spojení s centrálou cestovní kanceláře, která mu zajišťuje požadované informace. Kromě všech těchto povinností se z něj po dobu zájezdu stane součást vašeho školního kolektivu, bude se vždy starat o to, aby se studenti bavili (kromě jiného má připraveny kvízy o ceny) a přivezli si co nejvíce zážitků.  


Informační materiály

Každý z účastníků dostane během zájezdu tištěné materiály poskytující základní informace o navštívených místech a památkách, pro lepší orientaci mapy měst, která navštívíte, a další materiály, jejichž představení ponecháme na průvodcích v rámci samotného zájezdu - vždy pro Vás máme něco navíc.


Pedagogický doprovod

Každý školní kolektiv doprovází pedagog či pedagogové, kterému poskytneme zájezd bezplatně, a to včetně vstupného do objektů, teplých a studených nápojů v autobuse. Rádi bychom Vám tímto zpříjemnili Vaše povinnosti při vykonávání pedagogického dozoru. Ve většině případů, pokud je to technicky možné, pedagogům nabízíme dvě sedadla v autobuse pro zvýšení pohodlí během cestování. Výše uvedená nabídka platí pro pedagoga doprovázejícího minimálně 14 platících účastníků.


Malé školní kolektivy

Jsme si vědomi toho, že ne každá škola dokáže naplnit celou kapacitu autobusu, přesto by však ráda své studenty na zahraniční či tuzemský zájezd vyslala. Na tuto variantu jsme připraveni a běžně spojujeme menší kolektivy do jednotlivých zájezdů dle preferencí programu či termínu. Cena zůstává zachována, a pro skupiny od 14 platících účastníků platí taktéž bezplatné přistavení autobusu přímo před školu či na dohodnuté místo.

Pravidelně e-mailem rozesíláme volná místa v připravovaných zájezdech, abychom Vám tím usnadnili výběr. Aktuální nabídku zájezdů k doplnění naleznete na našich webových stránkách. Veškeré podrobné informace zjistíte v naší cestovní kanceláři telefonicky nebo e-mailem. Jsme připraveni se individuálně věnovat Vašemu požadavku a vždy nalézt vhodné řešení. 


Komplexní cestovní pojištění

Všichni účastníci zájezdu mají možnost využít komplexní cestovní pojištění poskytované naším smluvním partnerem, kterým je ČSOB Pojišťovna, a.s. Tento balíček zahrnuje léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu a pojištění storna zájezdu. Limity pojištění jsou názorně vypsány v níže uvedeném přehledu. V případě jakékoli nenadálé události, na kterou se pojištění vztahuje, je k dispozici nepřetržitá asistenční služba. Cestovní kancelář včetně průvodce vždy poskytuje maximální součinnost při řešení pojistných událostí.

V případě storna zájezdu ze zdravotních důvodů (nebo z důvodů uvedených v pojistných podmínkách ČSOB, např. úmrtí blízké osoby) je třeba tuto skutečnost naší cestovní kanceláři ohlásit písemně či e-mailem a to nejpozději v den odjezdu. Obdržíte od nás podrobné informace jak postupovat a seznam dokumentů, které je potřeba doložit. S jejich kompletací Vám budeme nápomocni a veškeré doklady poté předáme pojišťovně. V případě, že bude vše řádně doloženo, vrátí pojišťovna klientovi zpět až 80 % z výše stornopoplatku. 


Pojištění proti úpadku

Naše cestovní kancelář má dle zákona č. 159/1999 Sb. sjednáno Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře u ČSOB Pojišťovny, a.s.. 


Prezentační schůzka přímo u vás ve škole

Rádi přijedeme zájezd prezentovat Vám, pedagogům, účastníkům a rodičům přímo do Vaší školy a to zcela bezplatně. Během setkání zodpovíme důležité dotazy a přiblížíme průběh zájezdu všem zúčastněným. Stačí si s naší kanceláří dohodnout vhodný termín. Prezentační schůzku doporučujeme zorganizovat ideálně v období náboru účastníků, případně cca 2-3 měsíce před odjezdem na samotný zájezd. 


Dokumenty k zájezdu

Ve chvíli, kdy je dohodnut přesný termín a program zájezdu a je schválen počet účastníků ze strany cestovní kanceláře, obdržíte formulář Smlouvy o zájezdu (závazné přihlášky) a formulář Seznam účastníků s pokyny k jejich vyplnění. Dle obvyklého časového harmonogramu nás klienti se zájmem o jarní termíny nejčastěji oslovují v měsících září až listopad předchozího roku, o podzimní termíny poté v dubnu a květnu. Jsme také schopni reagovat na tzv. poptávky na poslední chvíli, případně Vám nabídnout volná místa na již připravovaných zájezdech k doplnění. 


Rozdělení na ubytování, kontrola dokladů

Na základě vyplněného formuláře Seznamu účastníků provedeme rozdělení do hostitelských rodin (případně na ubytování jiného typu) dle preferencí žáků či studentů. Je tedy na Vás či na Vašich studentech, s kým chtějí během zájezdu sdílet pokoj. Velmi důležitou částí uvedeného formuláře jsou alergie a dietetická omezení. Většina ubytovacích zařízení je schopna za příplatek zajistit stravu i pro účastníky se speciálními dietami (bezlepková, diabetická atd.). Při zjišťování informací o jednotlivých účastnících doporučujeme provést kontrolu platnosti cestovního dokladu - je možné vycestovat na občanský průkaz či cestovní pas (pro zájezdy do USA a Ruska kontaktujte naši CK pro aktuální informace). 


Vaše zpětná vazba

Budeme rádi, když nám po návratu ze zájezdu napíšete pár řádků o tom, co se Vám líbilo a co byste naopak rádi zlepšili. Zpětná vazba je pro nás velmi cenný zdroj informací, na jehož základě se můžeme neustále zlepšovat. Vděční budeme také za fotografie ze zájezdu, které nám můžete zasílat do e-mailu, ale také třeba vložit na naše facebookové stránky, Twitter či Instagram, kde můžete své zážitky sdílet s ostatními.