ČASTÉ DOTAZY

Pro jednotlivce

Nejsem žák ani student. Mohu s vaší CK vycestovat na nějaký zájezd?

Určitě můžete. Připravujeme také např. poznávací zájezdy do USA, letní zájezd do Skotska a další, které jsou určeny jak studentům, tak široké veřejnosti. Tyto zájezdy pořádáme již od r. 1998 a za tuto dobu s námi již vycestovaly stovky spokojených klientů každého věku.

Jaký je průměrný věk účastníků na zájezdech pro dospělé?

Nemusíte se obávat, že by byl zájezd příliš fyzicky náročný. Zájezdy USA jsou určeny pro každého zdravého cestovatele bez vážnějších zdravotních problémů. Tyto zájezdy úspěšně absolvovali jak senioři ve věku 85 let, tak mladé manželské páry jakožto svatební cestu.

Je podmínkou přihlášení na zájezd, abych se dorozuměl cizím jazykem?

Není. V ceně zájezdu jsou zahrnuty služby našich profesionálních průvodců, kteří jsou zde od toho, aby za Vás vyřídili vše nezbytné (odbavení klientů na letišti, zajištění transferu letiště-hotel, check-in na hotelu, prohlídky měst, přejezdy místní dopravou, zakoupení vstupenek do památek aj.)

Uvažuji o/účastním se zájezdu do USA. Musím si vyřídit vízum?

Nemusíte. Dne 17. listopadu 2008 byla Česká republika zařazena do Programu bezvízového styku USA. Občané České republiky mohou cestovat do USA na turistickou nebo služební cestu do 90 dnů pobytu bez víz. Vlastníci platného (turistického) víza typu B na něj mohou nadále cestovat. (Zájemci z jiných zemí než ČR jsou povinni ověřit si vízovou povinnost na americké ambasádě). Novou povinností je tzv. "registrace cesty", která je povinná pro všechny pasažéry, kteří cestují v rámci bezvízového programu (za poplatek 14 USD na osobu). Dle pokynů Ministerstva zahraničních věcí České republiky musí mít každý cestující pro cestování do USA vlastní platný ePas (cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji, v ČR vydáván od 1. 9. 2006). 


Pro pedagogy

Chci svým žákům/studentům nabídnout některý ze zájezdů CK Školní zájezdy. Jak mám postupovat?

Ideální je nejdříve určit si s vedením Vaší školy, kdy vůbec by byl výjezd možný (vzhledem k ostatním akcím školy apod.), a dále seznámit se s naší nabídkou, kterou naleznete na našich www stránkách, či v tištěném katalogu, který Vám v případě zájmu rádi zašleme. Poté, co zvolíte destinaci a program, je dobré zjistit mezi studenty alespoň orientační počty zájemců. Následně nám předejte poptávku, tj. Vaši představu o možných termínech, zvoleném programu a informaci o předpokládaném počtu studentů, a to jakoukoli cestou (e-mailem, telefonicky, vyplněním nezávazné rezervace na našich www stránkách, osobně u nás v kanceláři, nově i přes Facebook) a my Vaši poptávku zpracujeme druhý pracovní den, v závislosti na dalších Vašich požadavcích do několika málo dní.

Již jsem sestavil/a skupinu zájemců o některý ze zájezdů. Jak mám postupovat?

Opět nám jakoukoli cestou (e-mailem, telefonicky, vyplněním nezávazné rezervace na našich www stránkách, osobně u nás v kanceláři, nově i přes Facebook) sdělte informaci o možných termínech, velikosti skupiny a zvoleném programu. Obratem začneme podnikat kroky nutné k organizaci zájezdu, zejména zajištění potřebných kapacit ubytování. Po ověření volných kapacit Vám již nabídneme konkrétní termín, který bude v souladu s Vašimi časovými možnostmi, a po jeho odsouhlasení již zašleme cestovní smlouvu (hromadou závaznou přihlášku) včetně veškerých informačních a propagačních materiálů nutných k založení a organizaci zájezdu.

Jsme malá škola a bude nás jen malá skupinka. Můžete nám nabídnout nějaké řešení?

Samozřejmě, najdeme řešení pro každého, ať již je vás 5, nebo si bude přát vycestovat celá škola. Malé skupinky tvoří podstatnou část naší klientely a díky široké databázi pro Vás vždy najdeme vhodný zájezd k doplnění, který Vám bude vyhovovat programem a termínem. Většinou je dokonce možné si vybrat hned z několika nabídnutých zájezdů, kam je možno se připojit i za velmi výhodných podmínek pro miniskupinky. Pokud se jedná o delší zájezd, nikdy menším skupinám nenavyšujeme cenu a hledáme dle trasy takový zájezd, kdy je možné autobus přistavit k Vaší škole i při velmi nízkém počtu účastníků.

Je možné realizovat zájezd na míru zcela dle představ školy?

Přestože náš katalog je velmi pestrý a obsáhlý, často si klienti přejí navštívit i jiná místa a jiné jejich kombinace. Pakliže naplníte celý autobus (tj. min. 42 studentů), rádi Vám sestavíme program dle Vašich představ, školního projektu, tematického zadání či odborného zaměření školy.

Je možný osobní kontakt s CK?

Zajisté, osobní kontakt je pro nás velmi důležitý. Proto se s Vámi rádi setkáváme v průběhu roku na mnohých konferencích pro učitele cizích jazyků, proto Vám nabízíme možnost bezplatné informační schůzky pro studenty a rodiče přímo na Vaší škole. Dále je možné se s námi setkat v naší brněnské kanceláři kterýkoli všední den mezi 7:30 a 16:00 hod.

Do kolika splátek bude rozdělena cena zájezdu a jakým způsobem ji budeme hradit?

Určení splátkového kalendáře je individuální záležitostí dle domluvy s konkrétním klientem. Delší zájezdy bývají zpravidla rozděleny do dvou až tří splátek (konkrétní termíny naleznete v cestovní smlouvě). První splátku (většinou ve výši 2 000 Kč) je třeba vybrat ve škole, další však již rodiče mohou dle domluvy posílat přímo na účet naší CK. Pokud se škola hlásí na zájezd krátce před odjezdem, je třeba uhradit v jedné splátce celou cenu zájezdu.

Jaké jsou Vaše bankovní detaily?

  • účet CK Školní zájezdy, s. r. o.: 5364168309/0800 (Česká spořitelna - CZK)
    5144888531/0900 (Slovenská sporiteľňa - EUR) pro klienty se Slovenska
  • variabilní symbol = rodné číslo studenta, v případě hromadné platby rodné číslo pedagoga (v případě platby přes fakturu je var. symbolem číslo faktury) 
  • specifický symbol = 7místné číslo zájezdu dle cestovní smlouvy (v případě platby přes fakturu stačí vyplnit variabilní symbol - viz výše)

Po kolika jsou studenti rozděleni na ubytování v hotelu/mládežnickém hotelu/hotelu F1/hostitelské rodině?

V hostitelských rodinách jsou studenti ubytováni po dvojicích, trojicích a čtveřicích, dle vlastního přání a kapacitních možností. V případě ubytování v hotelu je v programu zájezdu uvedeno, kolikalůžkové pokoje jsou k dispozici. V mládežnických hotelech jsou k dispozici vícelůžkové pokoje a v hotelech F1 3lůžkové pokoje. U každého typu ubytování platí, že dívky a chlapci jsou ubytováni zvlášť vyjma rodinných příslušníků.

Může se zájezdu zúčastnit student, který je vegetarián/má bezlepkovou dietu/je na invalidním vozíku?

Může, nicméně u studentů s pohybovým handicapem je třeba uvážit náročnost programu a absolvovaný terén. Taktéž je třeba předem ověřit tuto možnost u našeho ubytovatele.
Co se týká jakýchkoli potravinových omezení, je třeba CK informovat předem, abychom mohli informaci předat na místo ubytování. Příplatek za poskytnutí stravy při speciálních dietách (bezlepková atd.) činí 150 Kč za každou noc v hostitelských rodinách. Podrobnější informace o speciální stravě si vyžádejte v naší cestovní kanceláři.

Je v ceně zájezdu pojištění?

Ano. Účastníci zájezdu mají možnost využít komplexní cestovní pojištění, poskytované naším smluvním partnerem, kterým je ČSOB Pojišťovna, a.s. Tento balíček zahrnuje léčebné výlohy do výše 3 mil. Kč, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu a pojištění storna zájezdu. V případě jakékoli nenadálé události, na kterou se pojištění vztahuje, je k dispozici nepřetržitá asistenční služba. Cestovní kancelář včetně průvodce vždy poskytuje maximální součinnost při řešení pojistných událostí.

Pro ty, kteří o využití cestovního pojištění nemají zájem, bude cena zájezdu upravena (cena pojištění bude odečtena). Pedagog zjistí zájem o využití cestoví pojištění u všech účastníků ještě před uzavřením smlouvy o zájezdu.

V případě storna zájezdu ze zdravotních důvodů (nebo z důvodů uvedených v pojistných podmínkách ČSOB - např. úmrtí blízké osoby), je třeba tuto skutečnost naší cestovní kanceláři ohlásit písemně či e-mailem, a to nejpozději v den odjezdu. Obdržíte od nás podrobné informace s postupem, a které dokumenty je potřeba doložit. S jejich kompletací vám budeme nápomocni a veškeré doklady poté předáme pojišťovně. V případě, že bude vše řádně doloženo, vrátí pojišťovna klientovi zpět až 80% z uhrazené ceny zájezdu.

Všichni účastníci obdrží kartičku pojištění od průvodce přímo v autobuse.

Naše cestovní kancelář má dle zákona 159/1999 Sb. sjednáno i Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Již mnoho let máme toto pojištění sjednáno u Generali Pojišťovny, a.s., kde pojistku každoročně obnovujeme.


Pro rodiče

Můžete mi vystavit fakturu pro zaměstnavatele, abych mohl/a využít příspěvku na pobyt dítěte?

Fakturu pro zaměstnavatele rádi vystavíme. Na náš e-mail info@skolnizajezdy.cz stačí zaslat číslo zájezdu, jméno účastníka, fakturační údaje zaměstnavatele a výši částky, kterou si přejete fakturovat. Pokud jste již cenu zájezdu zaplatili ve škole či nám na účet a o této možnosti se dozvíte dodatečně, i přesto fakturu vystavíme a po její úhradě Vám přeplatek vrátíme na Váš účet.

Jaké jsou Vaše bankovní detaily?

účet CK Školní zájezdy, s. r. o. :
5364168309/0800 (Česká spořitelna - CZK)
5144888531/0900 (Slovenská sporiteľňa - EUR) pro klienty se Slovenska
variabilní symbol = rodné číslo studenta (v případě platby přes fakturu je var. symbolem číslo faktury)
specifický symbol = 7místné číslo zájezdu dle cestovní smlouvy (v případě platby přes fakturu stačí vyplnit variabilní symbol viz výše).

Po kolika jsou účastníci rozděleni na ubytování v hotelu/mládežnickém hotelu/hotelu F1/hostitelské rodině?

V hostitelských rodinách jsou studenti ubytováni po dvojicích, trojicích a čtveřicích, dle vlastního přání a kapacitních možností. V případě ubytování v hotelu je v programu zájezdu uvedeno, kolikalůžkové pokoje jsou k dispozici. V mládežnických hotelech jsou k dispozici vícelůžkové pokoje a v hotelech F1 3lůžkové pokoje. U každého typu ubytování platí, že dívky a chlapci jsou ubytováni zvlášť vyjma rodinných příslušníků.

Jaké cestovní doklady mám dítěti na cestu vyřídit?

Občané ČR v rámci EU - Schengenského prostoru mohou vycestovat s platným cestovním pasem nebo s platným občanským průkazem se strojově čitelným kódem (dle pokynů Ministerstva zahraničních věcí). 

Do Velké Británie mohou občané zemí EU vycestovat pouze s platným cestovním pasem. Cizí státní příslušníci (ze zemí mimo EU) musí mít pro cestu do Velké Británie vyřízeno vízum.

Upozorňujeme, že cestovní kancelář nepřebírá odpovědnost v případě, pokud nedojde k včasnému vyřízení dokladů, potřebných k účasti na zájezdu. 

Může se zájezdu zúčastnit mé dítě, pokud je vegetarián/má bezlepkovou dietu/je na invalidním vozíku?

Může, nicméně u studentů s pohybovým handicapem je třeba uvážit náročnost programu a absolvovaný terén. Taktéž je třeba předem ověřit tuto možnost u našeho ubytovatele. Co se týká jakýchkoli potravinových omezení, je třeba CK informovat předem (buď přímo, nebo přes pedagoga, který zájezd na škole vyřizuje), abychom mohli informaci předat na místo ubytování. Příplatek za poskytnutí stravy při speciálních dietách (bezlepková atd.) činí 150 Kč za každou noc v hostitelských rodinách. Podrobnější informace o speciální stravě si vyžádejte v naší cestovní kanceláři.

Je v ceně zájezdu pojištění?

Ano, všichni účastníci zájezdu mají již v ceně zájezdu zahrnuto komplexní cestovní pojištění, poskytované naším smluvním partnerem, kterým je ČSOB Pojišťovna, a.s. Tento balíček zahrnuje léčebné výlohy do výše 3 mil. Kč, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu a pojištění storna zájezdu. V případě jakékoli nenadálé události, na kterou se pojištění vztahuje, je k dispozici nepřetržitá asistenční služba. Cestovní kancelář včetně průvodce vždy poskytuje maximální součinnost při řešení pojistných událostí.

V případě storna zájezdu ze zdravotních důvodů (nebo z důvodů uvedených v pojistných podmínkách ČSOB - např. úmrtí blízké osoby), je třeba tuto skutečnost naší cestovní kanceláři ohlásit písemně či e-mailem, a to nejpozději v den odjezdu. Obdržíte od nás podrobné informace s postupem, a které dokumenty je potřeba doložit. S jejich kompletací vám budeme nápomocni a veškeré doklady poté předáme pojišťovně. V případě, že bude vše řádně doloženo, vrátí pojišťovna klientovi zpět až 80% z uhrazené ceny zájezdu.

Všichni účastníci obdrží kartičku pojištění od průvodce přímo v autobuse.

Naše cestovní kancelář má dle zákona 159/1999 Sb. sjednáno i Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Již mnoho let máme toto pojištění sjednáno u Generali Pojišťovny, a.s., kde pojistku každoročně obnovujeme.

Jak je zajištěno stravování v autobuse (cestou do Anglie, Francie, Itálie apod.)?

Každé 3 – 4 hodiny jsou zařazovány hygienické přestávky, v jejichž rámci je možné si na benzinové pumpě mj. zakoupit základní potraviny (bagety, sendviče apod.) a nápoje. Doporučujeme však zabalit dostatek trvanlivého jídla a pití na cestu. U řidičů lze za Kč zakoupit studené a teplé nápoje, instantní polévky a před cestou zpět do ČR teplé párky s pečivem (s konkrétním sortimentem a cenami účastníky seznámí řidiči v autobuse).

Je nutné hostitelské rodině přivézt dárek? Pokud ano, co doporučujete?

Přivézt hostitelské rodině dárek není povinnost, nicméně určitě potěší. Doporučujeme např. cenově dostupné trvanlivé lokální produkty (lázeňské oplatky, hořické trubičky, česká čokoláda, pardubický perník aj. dle Vaší fantazie - POZOR olomoucké tvarůžky do autobusu nedoporučujeme), případně v angličtině psaný prospekt o Vašem městě. Alkohol je absolutně nevhodný.

S jakými vedlejšími náklady na zájezd je třeba počítat?

V ceně zájezdu není zahrnuto vstupné do navštívených památek. Orientační ceník vstupného k Vašemu programu Vám rádi zašleme e-mailem, případně Vám jej předá pověřený pedagog ve škole. Dále vybavte dítě dle Vašich finančních možností kapesným (v cizí měně) na drobné suvenýry, pohlednice, známky apod. V případě přejezdu přes SRN doporučujeme dále několik drobných EUR na toalety, které jsou na území Německa většinou zpoplatněny. U řidičů je dále možné zakoupit občerstvení v Kč, v případě 4denních delších zájezdů doporučujeme sumu cca 200 Kč.

Kdy obdržím bližší informace k odjezdu (místo a hodina odjezdu, co si nezapomenout, adresy hostitelských rodin,...)?

Základní informace (program zájezdu, orientační ceník vstupného, splátkový kalendář) obdržíte od pedagoga, který zájezd organizuje, již při přihlašování na zájezd. Podrobné pokyny k odjezdu (místo a čas odjezdu a návratu, doporučené minimální kapesné, souhrn věcí, které nezapomenout atd.) obdržíte od pedagoga nejpozději týden před odjezdem, společně s kontaktem na průvodkyni/průvodce zájezdu. Pokud se účastníte zájezdu s ubytováním v hostitelských rodinách, nejpozději dva dny před odjezdem od pedagoga obdržíte jméno hostitelské rodiny, tel. kontakt a adresu.

Co když se mi nebude dařit navázat telefonický kontakt s mým dítětem v zahraničí?

Volejte naši NON-STOP LINKU 602 766 845 (zájezdy do Velké Británie a Irska), nebo 721 216 239 (zájezdy mimo V. Británii a Irsko). Spojíme se s průvodcem a zjistíme, zda je vše v pořádku (dítě může mít jen vybitý mobil). JSME TU PRO VÁS.