Francie

  číslo programu: 21052
  termín: dle nabídky CK

  Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

  Cena zájezdu
  Praha a okolí 6 950,- Kč
  Brno a okolí 7 150,- Kč

  (pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

  Cena zájezdu zahrnuje:

 • 3x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje, soc. zařízení na etáži), za příplatek možnost zajistit ubytování v hotelu IBIS Budget (třílůžkové pokoje, TV a soc. zařízení na pokoji - cenu zašleme na vyžádání)

 • dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
 • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
 • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
 • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

Tento program zajišťujeme za nezměněnou cenu rovněž pro kolektivy pedagogů a jejich rodinných příslušníků - vedoucí skupiny zdarma!

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 

PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Zapsáno do dějin

Vylodění v Normandii a jiné historické milníky

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy přes Německo do Francie


2. den

zastávka v Remeši k prohlídce historického centra - Královské náměstí se sochou Ludvíka XV., Place du Parvis se sochou Johanky z Arku, korunovační katedrála Notre Dame, přejezd do hlavního města Normandie Rouen, kde byla r. 1431 na Starotržním náměstí upálena Johanka z Arku, pěší prohlídka s průvodcem - velkolepá gotická katedrála Notre Dame, starobylé hrázděné domy, kostel sv. Ouena a sv. Maclou, Hodinová brána, možnost návštěvy muzea Beaux-Arts s významnými díly od Rubense, Vélazqueze, Delacroixe, Moneta, Renoira aj., ve večerních hodinách odjezd na ubytování

alternativně: místo Remeše procházka po Alabastrovém pobřeží s majestátními křídovými útesy 


3. den

návštěva Honfleur a Arromanches

zastávka v malebném přístavním městě Honfleur k prohlídce starého vnitřního přístavu Vieux Bassin s úzkými uličkami a pozoruhodným dřevěným kostelem, přejezd k návštěvě mořských lázní Arromanches, které vstoupily do dějin za 2. světové války dne 6. 6. 1944, kdy zde došlo k vylodění spojeneckých vojsk - možnost návštěvy Muzea vylodění (názorné plány, makety, fotografie, zbraně aj.) nebo kruhového kina Arromanches 360 s unikátním promítáním snímků z bitvy o Normandii, návštěva amerického vojenského hřbitova s více než 9000 bílými náhrobky, procházka po pláži Omaha Beach, kde r. 1944 proběhly nejtvrdší boje mezi Spojenci a Německem, odjezd na ubytování

alternativně: místo Honfleur návštěva sýrárny s ukázkou výroby a ochutnávkou delikátních francouzských sýrů nebo farmy s chovem šneků pro světoznámou francouzskou specialitu (možnost ochutnávky)


4. den

návštěva Mont-Saint-Michel a St. Malo

prohlídka skalnatého ostrůvku Mont-Saint-Michel se zázračným klášterem opředeným legendami o archandělu Michaelovi a ďáblu - rozdíl výšky mořské hladiny při přílivu a odlivu je cca 15 m (nejvíce v Evropě), takže je "hora" buď obklopena tekutými písky nebo "plave v moři", procházka po vyhlídkovém mysu Pointe du Grouin (hnízdiště racků a kormoránů) s překrásnými výhledy, návštěva přístavu St. Malo, historické město obchodníků, korzárů a mořeplavců, možnost návštěvy Grand Aquarium s více než 600 druhy mořských živočichů, odjezd na ubytování

alternativně: místo Pointe du Grouin prohlídka půvabného městečka Dol-de-Bretagne a menhiru Champ-Dolent 


5. den

celodenní návštěva Paříže

krátká zastávka v Chartres k návštěvě katedrály s krásnými vitrážemi a labyrintem, přejezd do Paříže, pěší prohlídka s průvodcem - Trocadéro, Eiffelova věž (dle zájmu možnost návštěvy věže výtahem nebo pěšky), Champ de Mars, Hôtel des Invalides (možnost návštěvy Napoleonovy hrobky), nádherný most Pont Alexandre III., Champs-Élysées, Place de la Concorde (náměstí Svornosti) s výhledem na Vítězný oblouk, krátký odpočinek v Tuilerijských zahradách, Musée du Louvre (možnost návštěvy; v úterý zavřeno) se světoznámými sbírkami (Chamurappiho zákoník, Mona Lisa aj.), Île de la Cité s katedrálou Notre Dame, dle zájmu projížďka lodí po Seině, návštěva Quartier Latin - Boulevard Saint Michel, univerzita La Sorbonne, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky 


6. den

možnost dopolední návštěvy aquaparku v Ambergu (nutná včasná rezervace), příjezd ke škole ve večerních hodinách 


TIP: PRODLOUŽENÍ O PAŘÍŽ A OKOLÍ

návštěva přepychového sídla Ludvíka XIV. Versailles nebo zábavního parku Disneyland, případně některé z mnoha vynikajících pařížských atrakcí