BENELUX

  číslo programu: 21045
  termín: dle nabídky CK

  Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

  Cena zájezdu
  Praha a okolí 5 250,- Kč
  Brno a okolí 5 490,- Kč

  (pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

  Cena zájezdu zahrnuje:

 • 2x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje, soc. zařízení na etáži), za příplatek možnost zajistit ubytování v hotelu IBIS Budget (třílůžkové pokoje, soc. zařízení na pokoji - cenu zašleme na vyžádání)dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)

 • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
 • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
 • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

Tento program zajišťujeme za nezměněnou cenu rovněž pro kolektivy pedagogů a jejich rodinných příslušníků - vedoucí skupiny zdarma!

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 

PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Půvaby Beneluxu

Maastricht - Gent - Bruggy - Brusel - Lucemburk 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy do Německa


2. den

zastávka v bývalém korunovačním městě Cáchy k návštěvě nejvýznamnější církevní stavby v Německu, katedrály Panny Marie (UNESCO), kde byl Karel IV. korunován králem Svaté říše římské, příjezd do Nizozemsko, prohlídka historického centra města Maastricht, v němž byla v r. 1992 podepsána Maastrichtská smlouva o vzniku Evropské unie - náměstí Vrijthof s bazilikou sv. Serváce a kostelem sv. Jana, historická brána Helpoort, přejezd do Belgie, dle časových možností krátká prohlídka malebného města Leuven, ve večerních hodinách odjezd na ubytování

alternativně: místo Maastrichtu návštěva největšího belgického skanzenu Bokrijk s více než stovkou stavení prezentujících historii života na vlámském venkově


3. den

celodenní výlet - Gent, Bruggy a Oostende

dopoledne: pěší prohlídka Gentu, pohádkového města flanderských vévodů - mohutný středověký hrad Gravensteen, působivé nábřeží Graslei, kostely sv. Michala a sv. Mikuláše, katedrála sv. Bavona, dominanta města zvonice Belfort

odpoledne: prohlídka malebného belgického městečka Bruggy nazývaného Benátky severu - dvůr bekyní, náměstí Markt, možnost výstupu na 83 m vysokou věž Belfort s krásným výhledem na historické jádro Brugg, bazilika sv. Krve, možnost projížďky lodí po romantických vodních kanálech nebo návštěvy Muzea čokolády a Muzea hranolků s ochutnávkou, zastávka na pláži v přístavním a lázeňském letovisku Oostende na pobřeží Severního moře, návrat na ubytování

alternativně: místo Gentu nebo Brugg prohlídka historického centra přístavního města Antverpy s náměstím Grote Markt, katedrálou Panny Marie s Rubensovými díly a možností návštěvy muzea diamantů nebo exkurze do výrobního a distribučního centra Coca-Coly 


4. den

celodenní návštěva Bruselu

prohlídka města s průvodcem - náměstí Grand Place, radnice, dle zájmu a časových možností návštěva "Planety čokolády" s ukázkou výroby a ochutnávkou pralinek, symbol města Manneken Pis (čůrající chlapeček), Jaenneke Pis (čůrající holčička), Palais de la Dynastie, Královská knihovna, Královský palác, Palais des Académies (sídlo královské akademie), Palais de la Nation (sídlo parlamentu a několika ministerstev), katedrála sv. Michala a sv. Guduly (hlavní chrám města postavený ve stylu brabantské gotiky), možnost návštěvy sídla Evropského parlamentu (povolena pro studenty od 14 let včetně) nebo multifunkčního Parlamentária, zastávka u Atomia (zvětšený model molekuly železa), ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky, večerní/noční zastávka v Lucembursku ke krátké pěší prohlídce hlavního města Lucemburk s katedrálou Notre Dam, v jejíž kryptě jsou uloženy ostatky českého krále Jana Lucemburského


5. den

příjezd ke škole v dopoledních, případně odpoledních hodinách 


TIP: NÁVŠTĚVA EURO SPACE CENTER

zařaďte do programu celodenní výlet do unikátního vesmírného střediska (trénink na simulátorech speciálně určených pro výcvik astronautů, jedinečný zážitek chůze po Měsíci nebo Marsu aj.) - pro více informací kontaktujte CK