Velká Británie a Irsko

číslo programu: 21023
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu: 10 850,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)

  • 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy studentů k místu srazu

  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)

  • přepravu přes kanál La Manche (volí CK - obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)

  • dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou

  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační materiály a mapky
  • přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné. 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV
 

Chcete vědět víc? Napište nám:

Jižní Anglie - Land´s End a Cornwall

Po stopách krále Artuše

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy přes Německo do Belgie


2. den

příjezd do malebného belgického města Bruggy nazývaného Benátky severu, pěší prohlídka s průvodcem - dvůr bekyní, náměstí Markt, možnost výstupu na 83 m vysokou věž Belfort s krásným výhledem, bazilika sv. Krve, možnost projížďky lodí po romantických vodních kanálech, návštěva Muzea čokolády a Muzea hranolků s ochutnávkou, dle zájmu návštěva Muzea folkloristiky (v osmi domcích ze 17. stol. je k vidění škola, ševcovská dílna, pekařství, lékárna, vlámský příbytek aj.; v pondělí zavřeno) a procházka kolem větrných mlýnů Sint-Janshuismolen a Koeleweimolen, odjezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii
alternativně: místo Brugg návštěva hlavního města Belgie, Bruselu -návštěva sídla Evropského parlamentu (povolena pro studenty od 14 let včetně; v případě velkého vytížení návštěva multifunkčního Parlamentária), prohlídka města s průvodcem - náměstí Grand Place, radnice, možnost návštěvy "Planety čokolády", Manneken Pis, Jaenneke Pis, Palais de la Dynastie, Královská knihovna, Královský palác, Palais des Académies, Palais de la Nation , katedrála sv. Michala a sv. Guduly


3. den

po snídani odjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd k prohlídce největšího britského monumentu, prehistorické památky Stonehenge, přejezd do Devonu, dle časových možností krátká prohlídka Exeteru - zřícenina hradu Rougemont Castle, Exeter Cathedral, Parliament Street (jedna z nejužších uliček na světě), slavný hostinec ze 16. stol. The Ship Inn, který navštěvoval sir Francis Drake, večer ubytování v rodinách v Newton Abbot a okolí 


4. den

celodenní výlet - St. Michael's Mount a Land's End
dopoledne: návštěva klenotu Cornwallu, ostrůvku St. Michael's Mount (v případě přílivu přeprava loďkami)
odpoledne: zastávka u Minack Theatre - přírodní divadlo ve starořeckém stylu, příjezd na Land's End - procházka po mořských útesech s překrásnou vyhlídkou na ostrovy Isles of Scilly, majáky a námořní lodě, dle časových možností zastávka v malebném přímořském městečku St. Ives, návrat do rodin


5. den

celodenní výlet - Eden Project a Tintagel Castle
dopoledne: návštěva celosvětově ojedinělého ekologického komplexu Eden Project - dva gigantické architektonicky unikátní skleníky (biom deštného pralesa a středomořský biom) ukrývají tisíce rostlinných druhů, říčky, vodopády, vinice aj., průjezd přírodní rezervací Bodminských blat
odpoledne: návštěva zříceniny legendárního hradu krále Artuše Tintagel Castle ze 13. stol., výhled na oceán z Tintagel Head, prohlídka Old Post Office (vzácná ukázka cornwallského stavení ze 14. stol.), průjezd oblastí NP Dartmoor, procházka Dartmoorskými blaty - tajuplná krajina s divokými poníky a jeleny, která inspirovala mj. román A. C. Doyla Pes Baskervillský, návrat do rodin


6. den

celodenní výlet - Glastonbury a Wells
dopoledne: odjezd do Somersetu, prohlídka historického městečka Glastonbury opředeného mýtem o králi Artušovi - starobylé opatství (údajné místo Artušova hrobu), pahorek s rozvalinami kostela spojený s bájným ostrovem Avalon, na jehož úpatí je podle legendy ukryt Svatý grál 
odpoledne: zastávka v okouzlujícím městě Wells s jedinečnou katedrálou biskupským palácem obehnaným vodním příkopem, odjezd na ubytování v rodinách v Londýně


7. den

celodenní návštěva Londýna
procházka parkem Greenwich - nultý poledník, Royal Observatory, National Maritime Museum, zastávka u čajového klipru Cutty Sark, plavba lodí po řece Temži kolem Tower of London, Tower Bridge a City of London s mnoha moderními architektonickými skvosty k Westminsteru, pěší prohlídka s průvodcem - Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. James's Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square (možnost bezplatné návštěvy National Gallery), přes Golden Jubilee Bridge k London Eye - jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, přejezd metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky 
alternativně: místo London Eye prohlídka Covent Garden, Leicester Square, Soho, China Town a Piccadilly Circus


8. den

příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách