Rakousko

číslo programu: 20071
termín: dle nabídky CK
 

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 3 550,- Kč
Brno a okolí 3 250,- Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 2x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje) 
  • dopravu autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
  • informační materiály
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

S Marií Terezií po Rakousku a Uhersku

Vídeň - Budapešť - Bratislava

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy v (časných) ranních hodinách do Vídně, návštěva Schönbrunnu, královského zámku a letního sídla císařské rodiny - komnaty císařovny Marie Terezie a císařské salony, které obýval císař František Josef s chotí, možnost prohlídky Wagenburgu (bývalá zimní jezdecká škola se sbírkou císařských kočárů, saní a nosítek), procházka zahradou k letohrádku Gloriette; pěší prohlídka císařské Vídně s průvodcem - Volksgarten, Heldenplatz, Hofburg (do r. 1918 rezidence habsburských a habsbursko-lotrinských panovníků), Michaelerplatz, Kohlmarkt, Graben, možnost prohlídky katedrály sv. Štěpána, návštěva Císařské hrobky (Kaisergruft), kde leží pozůstatky Marie Terezie, Františka Lotrinského, Františka Josefa a dalších 135 Habsburků, v podvečerních hodinách přejezd na ubytování do Maďarska


2. den

celodenní výlet - Gödöllő a Budapešť 
návštěva druhého největšího palácového komplexu v celé Evropě, zámku Gödöllő, který vystavil rádce Marie Terezie Anton Grasalkovič (zámek si oblíbila i císařovna Sissi); přejezd k prohlídce Budapešti - návštěva tradiční tržnice (možnost nákupu místních specialit), Váciho třída, bazilika sv. Štěpána, budova parlamentu, Gellértův vrch s Citadelou, hradní čtvrť s Matyášovým chrámem, Rybářská bašta s krásným výhledem na obě části města Budu a Pešť, řetězový most přes Dunaj, návrat na ubytování


3. den

celodenní návštěva Bratislavy 
přejezd do bývalého korunovačního města Uherska Prešpurku, dnešní Bratislavy, pěší prohlídka Starého města s malebnými uličkami - Bratislavský hrad s panoramatickým výhledem na město, katedrála sv. Martina, kde v letech 1563-1830 proběhlo 19 korunovací uherských králů a královen, včetně Marie Terezie (1741), Hlavní náměstí s fontánou a Starou radnicí, která dnes slouží jako Muzeum Bratislavy, osobní volno, v podvečerních hodinách odjezd zpět do České republiky, příjezd ke škole ve večerních, případně nočních hodinách