Itálie

číslo programu: 20056
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 7 150,- Kč
Brno a okolí 6 990,- Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 3x ubytování v hotelu/hostelu/kempu se snídaní (vícelůžkové pokoje)
  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Dějiny v kostce

Capri - Neapol - Vesuv - Pompeje - Řím - Florencie

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy v dopoledních hodinách do Itálie


2. den

přejezd trajektem ze Sorrenta (případně z Neapole)
na nejkrásnější ostrov Itálie Capri, příjezd do Marina Grande, výjezd zubačkou do hlavního města ostrova Capri, prohlídka města s průvodcem - náměstí, klášter, Augustovy zahrady, možnost návštěvy parfumerie, přejezd místní dopravou do města Anacapri, možnost návštěvy Villa San Michele, v níž žil a tvořil Axel Munthe, autor Knihy o životě a smrti, v podvečerních hodinách návrat lodí do Sorrenta/Neapole, průjezd neapolským přístavem Santa Lucia, ve večerních hodinách ubytování v okolí Neapole
alternativně: prohlídka ostrova Ischia


3. den

návštěva Vesuvu a Pompejí
v časných ranních hodinách odjezd pod Vesuv, výjezd místním autobusem na jedinou činnou sopku v Evropě, krátký výstup ke kráteru, přejezd k návštěvě Pompejí, které erupce Vesuvu v roce 79 n. l. pohřbila pod šestimetrovou vrstvou pemzy a popela - Macellum (tržiště), Dům Vettiů (dům zámožných kupců, ve kterém se zachovaly fresky) aj., odjezd na ubytování v okolí Říma


4. den

návštěva Říma a Vatikánu
prohlídka chrámu sv. Petra (možnost výstupu do kupole s překrásným výhledem na celé město) a Svatopetrského náměstí (jedno z nejkrásnějších veřejných prostranství na světě s proslulou Berniniho kolonádou), procházka kolem Andělského hradu do centra města, prohlídka antického Říma - Piazza Navona (původně stadion císaře Domitiana), starořímský chrám Pantheon (nejlépe zachovalá antická budova v Římě), Forum Romanum, Colosseum (největší amfiteátr z dob Římské říše); procházka ke slavné fontáně di Trevi a na Španělské schody, ve večerních hodinách návrat na ubytování


5. den

celodenní návštěva Florencie
odjezd do Florencie, prohlídka historického centra města s průvodcem (zapsáno na Seznam UNESCO v r. 1982) - vyhlídka Piazza Michelangelo, Palazzo Pitti, přes most zlatníků Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, na níž stojí Palazzo Vecchio a replika Michelangelova Davida (originál v Galleria dell'Accademia), kostel Santa Croce s pomníky věhlasných Florenťanů (Michelangelo, Galileo, Machiavelli aj.), dům rodiny Buonarroti, rodný dům Dante Alighieriho, Piazza della Repubblica, chrám Santa Maria del Fiore, kostel San Lorenzo, dle časových možností návštěva Galerie Uffizi (největší kolekce italského renesančního malířství), ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky


6. den

příjezd ke škole v dopoledních, případně odpoledních hodinách