Benelux

číslo programu: 20051
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 4 950,- Kč
Brno a okolí 5 150,- Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 2x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje, TV a umyvadlo na pokoji, soc. zařízení na etáži), za příplatek možnost zajistit ubytování v hotelu IBIS Budget (třílůžkové pokoje, TV a soc. zařízení na pokoji - cenu zašleme na vyžádání)
  • dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

Tento program zajišťujeme za nezměněnou cenu rovněž pro kolektivy pedagogů a jejich rodinných příslušníků - vedoucí skupiny zdarma!

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Brána do Evropy

Pilíře evropské unie

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy přes Německo do Lucemburska


2. den

příjezd do Lucemburku, pěší prohlídka hlavního města s průvodcem - náměstí Place de la Constitution s památníkem Lucemburčanů padlých v obou světových válkách, Národní knihovna, katedrála Notre Dame s kryptou, kde jsou od r. 1946 uloženy tělesné ostatky českého krále Jana Lucemburského, náměstí Wilhelmsplatz, radnice, velkovévodský palác, Státní muzeum, "Most Evropy", budova Evropského parlamentu, Europa centrum, Evropský soudní dvůr, dle časových možností krátká zastávka ve městě Leuven, odjezd na ubytování v okolí města Leuven


3. den

výlet do Bruselu a Gentu
návštěva sídla Evropského parlamentu v Bruselu (povolena pro studenty od 14 let včetně) - dle možností diskuze s některým z našich europoslanců o práci a úloze Evropského parlamentu v EU (v případě velkého vytížení návštěva multifunkčního Parlamentária); odjezd do Gentu, nejkrásnějšího města Belgie - prohlídka historického města flanderských vévodů, projížďka lodí po kanálech, návrat na ubytování
alternativně: místo Bruselu nebo Gentu návštěva města Bruggy, které nese přezdívku "Benátky severu" - možnost návštěvy Muzea čokolády a Muzea hranolků s ochutnávkou, Boží domy, dvůr bekyní, projížďka po romantických kanálech De Reien, radnice, výstup na 83 m vysokou věž Belfort s krásným výhledem na historické jádro Brugg


4. den

celodenní návštěva Bruselu
prohlídka města s průvodcem - nám. Grand Place, radnice, Královský dvůr, katedrála sv. Michala a sv. Guduly (hlavní chrám města postavený ve stylu brabantské gotiky), návštěva "Planety čokolády" s ukázkou výroby a ochutnávkou pralinek, symbol města Manneken Pis (čůrající chlapeček), Jaenneke Pis (čůrající holčička), královská knihovna shromažďující asi 2 miliony knih a velké množství rukopisů, Palais de la Dynastie, Palais des Académies (sídlo královské akademie), Palais de la Nation (sídlo parlamentu a několika ministerstev); zastávka u Atomia (zvětšený model molekuly železa s devíti navzájem propojenými ocelovými koulemi o průměru 18 m, ve kterých jsou expozice), ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky; dle časových možností krátká večerní prohlídka města Maastricht, kde byla v roce 1992 podepsána Maastrichtská smlouva o vzniku Evropské unie


5. den

příjezd ke škole v dopoledních, případně odpoledních hodinách