Zájezd k doplnění

číslo programu: 20055
termín: 23.3. - 27.3.2020

Volná místa: 14 - 28 studentů + 1 - 2 pedagogické dozory zdarma

Cena zájezdu: dle individuální kalkulace

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 2x ubytování v hotelu/hostelu/apartmánech se snídaní (vícelůžkové pokoje)
  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Ciao Italia!

Florencie - Řím - Vatikán

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy v odpoledních hodinách do Itálie


2. den

v ranních hodinách příjezd do hlavního města Toskánska,
Florencie, prohlídka historického centra města s průvodcem (zapsáno na Seznamu UNESCO v r. 1982) - vyhlídka Piazza Michelangelo, Palazzo Pitti, most zlatníků Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, na níž stojí Palazzo Vecchio a replika Michelangelova Davida (originál v Galleria dell'Accademia), kostel Santa Croce s pomníky věhlasných Florenťanů (Michelangelo, Galileo, Machiavelli aj.), dům rodiny Buonarroti, rodný dům Dante Alighieriho, Piazza della Repubblica, chrám Santa Maria del Fiore, kostel San Lorenzo, dle časových možností návštěva Galerie Uffizi (největší kolekce italského renesančního malířství), v podvečerních hodinách odjezd na ubytování v okolí Říma


3. den

celodenní návštěva Říma
přejezd místní dopravou k prohlídce antického Říma - Piazza Navona (původně stadion císaře Domitiana), starořímský chrám Pantheon (nejlépe zachovalá antická budova v Římě), Forum Romanum, Colosseum (největší amfiteátr z dob Římské říše); procházka k prezidentskému paláci na Quirinale, slavné fontáně di Trevi a na Španělské schody, návrat místní dopravou na ubytování (autobus do Říma nezajíždí)


4. den

celodenní návštěva Vatikánu
přejezd místní dopravou k prohlídce Vatikánu, nejmenšího státu světa a sídlu papeže - možnost návštěvy Vatikánských muzeí s proslulou Sixtínskou kaplí (světoznámé fresky od Michelangela), prohlídka Svatopetrského náměstí (jedno z nejkrásnějších veřejných prostranství na světě s proslulou Berniniho kolonádou) a chrámu sv. Petra (možnost výstupu do kupole s překrásným výhledem na celé město), procházka kolem Andělského hradu do centra města, osobní volno s možností ochutnávky lahodné italské zmrzliny, v podvečerních hodinách odjezd zpět do České republiky


5. den

příjezd ke škole v odpoledních hodinách