Zájezdy k doplnění

číslo programu: 20055b
termín: květen 2020

Volná místa: 14 studentů + 1 pedagogický dozor zdarma

Cena zájezdu: dle individuální kalkulace

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 1x ubytování v hotelu/hostelu/apartmánech se snídaní (vícelůžkové pokoje)
  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Řím

Veliký Řím

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy v odpoledních hodinách do Itálie


2. den

příjezd v ranních hodinách Říma - odjezd místní dopravou a prohlídka severovýchodní části města - Piazza di Spagna a Španělské schody, které jsou od 18. století srdcem turistického Říma, spleť úzkých uliček patří k nejexkluzivnějším částem města - elegantní obchody, hotely a kavárny, Colonna dell´Immacolata připomíná doktrínu papeže Pia IX. o Neposkvrněném početí, Villa Medici, Santa Maira del Popolo - jeden z prvních renesančních kostelů v Římě náleží k největším uměleckým pokladnicím v metropoli, Fontana di Trevi - nejslavnější římská fontána s Neptunem a dvěma Tritony po boku, zde končí starověký akvadukt Aqua Virgo, kostel Santa Maria della Vittoria je intimní kostel s bohatě zdobeným interiérem (také Bernihiho Vidění sv. Terezie), Museo Nazionale Romano - založeno r. 1889, patří k předním světovým muzeím antického umění, kostel San Pietro in Vincoli, bazilika Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano - bývalá oficiální papežská rezidence, Santa Maria in Cosmedin a Ústa pravdy, Castiova pyramida, Caracallovy lázně, přejezd na ubytování, nocleh


3. den

po snídani odjezd místní dopravou do Říma a prohlídka středověkého centra - okázalé a nejkrásnější náměstí v Římě Piazza Navona - lemují ho paláce a venkovní kavárny a krášlí okázalé barokní fontány, chrám "všech bohů" Pantheon je nejlépe zachovanou antickou budovou v Římě, Piazza della Minerva s Berniniho exotickým slonem nesoucím egyptský obelisk, svatyně Santa Maria sopra Minerva s pracemi Michelangela, Berniniho a Filippina Lippiho patří k několika málo gotickým kostelům v Římě, Palazzo Doria Pamphilj - obrazárna s mistrovskými díly, Piazza Colonna - náměstí vévodí majestátní sloup Marca Aurelia, Piazza di Montecitorio se sídlem italské sněmovny, Kapitol (kdysi ztělesňoval centrum římského světa) a jeho muzea - Palazzo Nuovo a Palazzo Senatorio, lichoběžníkové náměstí Piazza del Campidoglio (koncipoval Michelangelo), Jupiterův chrám (Jupiter byl nejvýznamnější z bohů), kostel Santa Maria del Aracoeli, pod Kapitolem se rozprostírá Forum Romanum (někdejší ohnisko politického, společenského a obchodního života a soudnictví) - Romulův chrám, Titův oblouk, zvonice Santa Francesca Romana, chrám Kastora a Polluka, ... Traianovo forum, jehož rozvalinám vévodí Traianův sloup, tržnice, Augustovo forum, Caesarovo forum, pahorek Palatin - zde Romulus založil vesnici - budoucí Řím - a Palatin byl pak více než 400 let sídlem císařů, vítězný Constantinův oblouk a ikona města Koloseum - nejvýznamnější římský amfiteátr pojal až 55 000 lidí, návrat na ubytování, nocleh


4. den

příjezd ke škole v odpoledních hodinách