Zájezdy k doplnění

číslo programu: 19073
termín: 
říjen/listopad 2019

Volná místa: 14–42 studentů + 1–3 místa pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu dle individuální kalkulace

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 2x ubytování v hotelu/hostelu/apartmánech (vícelůžkové pokoje)
  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
  • informační materiály
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

Tento program zajišťujeme za nezměněnou cenu rovněž pro kolektivy pedagogů a jejich rodinných příslušníků - vedoucí skupiny zdarma!

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

 

Florencie - Řím - Vatikán

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy do Itálie 


2. den

příjezd v ranních hodinách do hlavního města Toskánska Florencie - města Michelangela, rodu Medici a milovníků umění a kultury, možnost výjezdu na vyhlídku Piazza Michelangelo, rodný dům Dantův, chrám Santa Maria del Fiore, kostel San Lorenzo, Piazza della Signoria, na níž stojí Palazzo Vecchio s Michelangelovým Davidem, kostel Santa Croce,  dům Michelangela Buonarrotiho, umělcův náhrobek, v podvečerních hodinách odjezd do okolí Říma na ubytování


3. den

po snídani odjezd místní dopravou k prohlídce antického Říma - Piazza Navona (původně stadion císaře Domitiana), starořímský chrám Pantheon, Forum Romanum, Colosseum - místo zápasů gladiátorů, procházka městem k prezidentskému paláci na Quirinale, ke slavné fontáně di Trevi a na Španělské schody, návrat místní dopravou na ubytování (autobus do Říma nezajíždí)


4. den

po snídani odjezd místní dopravou k celodenní prohlídce Vatikánu - možnost návštěvy Vatikánského muzea s proslulou Sixtinskou kaplí, prohlídka chrámu sv. Petra - možnost výstupu do kopule s překrásným výhledem na celé město, procházka kolem Andělského hradu do centra města, osobní volno, v podvečerních hodinách odjezd do České republiky


5. den

příjezd ke škole