Zájezdy k doplnění

číslo programu: 19047c
termín: 7. 5. – 12. 5. 2020

Volná místa: 20 studentů + 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)  

Cena zájezdu dle individuální kalkulace 

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 3x ubytování v hotelu F1/ Première Classe se snídaní (třílůžkové pokoje, TV a umyvadlo na pokoji, soc. zařízení na etáži)

  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
  • informační materiály
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

Chcete vědět víc? Napište nám:

Normandie a Bretaň

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1. den

odjezd od školy, noční přejezd přes Německo do Francie 


2. den

po příjezdu do Normandie návštěva městečka a alabastrových útesů Étretat, procházka po mořském pobřeží, zastávka u Normandského mostu, pláž Omaha Beach, kde došlo k nejtvrdším bojům Spojenců v r. 1944, odjezd na ubytování 


3. den

po snídani odjezd k zázračnému klášteru Le Mont-Saint­-Michel, postavenému na skalnatém ostrůvku v moři, s klášterem jsou spojeny legendy o archandělu Michaelovi a ďáblovi, rozdíl výšky mořské hladiny při přílivu a odlivu je cca 15 m (nejvíce v Evropě), takže buď je "hora" obklopena tekutými písky nebo "plave v moři", přejezd do kupeckého města Saint-Malo, ze kterého vyplouvali korzáři a mořeplavci, zastávka na Pobřeží růžové žuly, poté Guimiliau a St. Thegonnec - specifické lidové umění - kalvárie a farní dvorce, odjezd na ubytování


4. den

po snídani přejezd k Pointe du Raz - nejzápadnější výběžek Francie, procházka a výhledy na divoké pobřeží, přejezd do Pont Aven - prohlídka malebné bretaňské vesničky, návštěva Concarneau - opevněné městečko na ostrůvku, Carnac - zastávka u aleje menhirů, odjezd na ubytování


5. den

po snídani odjezd do Paříže celodenní prohlídka města -Trocadéro, Eiffelova věž - dle zájmu možnost návštěvy věževýtahem, nebo pěšky, procházka po Champ de Mars, kde se konají každoročně oslavy k výročí Velké francouzské revoluce,k Hȏtel des Invalides přes nádherný most Pont Alexandre III. kolem Grand Palais a Petit Palais na Place de la Concorde s obeliskem,odpočinek v Jardin des Tuileries, možnostnávštěvy Musée du Louvre (v úterý zavřeno) - jedno z nejvýznamnějšíchmuzeí na světě (Mona Lisa, Venuše Mélská, malby Rubense, Tiziana a jiných malířů; orientální, egyptské,řecké, etruské a římské umění), dle zájmu a časových možností projížďka lodí po Seině, ve večerních hodinách odjezd do České republiky


6. den

příjezd ke škole v odpoledních/večerních hodinách