Rakousko

číslo programu: 24075
termín: dle nabídky CK
 

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 5 250,- Kč
Brno a okolí 4 750,- Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 2x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje) 
  • dopravu autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
  • informační materiály
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

S Marií Terezií po Rakousku a Uhersku

Vídeň - Budapešť - Bratislava

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy v časných ranních hodinách do Rakouska, příjezd do Vídně, návštěva královského zámku Schönbrunn, letního sídla císařské rodiny – komnaty císařovny Marie Terezie a salony, které obýval císař František Josef I. s chotí, možnost návštěvy Wagenburgu (bývalá zimní jezdecká škola se sbírkou císařských kočárů, saní a nosítek), procházka zahradou k letohrádku Gloriette, pěší prohlídka historického centra s průvodcem – Volksgarten, palácový komplex Hofburg (možnost návštěvy), ze kterého byla řízena celá Habsburská říše, Michaelerplatz, Kohlmarkt, Graben, katedrála sv. Štěpána, možnost návštěvy Císařské hrobky (místo posledního odpočinku Marie Terezie, Františka Lotrinského, Františka Josefa I. a dalších 135 Habsburků), v podvečerních hodinách odjezd na ubytování do Maďarska 


2. den

celodenní výlet - Gödöllő a Budapešť
dopoledne: návštěva druhého největšího palácového komplexu v Evropě, zámku Gödöllő, který vystavil rádce Marie Terezie Anton Grasalkovič (zámek si oblíbila i císařovna Sissi)
odpoledne: pěší prohlídka Budapešti s průvodcem – tradiční tržnice (možnost nákupu místních specialit), hlavní tepna Váciho třída, bazilika sv. Štěpána, impozantní sídlo parlamentu uchovávající uherské korunovační klenoty (jedna z největších parlamentních budov světa), řetězový most přes Dunaj, Rybářská bašta s krásným výhledem na obě části města Budu a Pešť, historická hradní čtvrť s Matyášovým chrámem, osobní volno a nákupy, návrat na ubytování 


3. den

celodenní návštěva Bratislavy
příjezd do bývalého korunovačního města Uherska, Prešpurku, dnešní Bratislavy, pěší prohlídka malebného Starého města – Bratislavský hrad s panoramatickým výhledem, katedrála sv. Martina, kde v letech 1563-1830 proběhlo 19 korunovací uherských králů a královen, včetně Marie Terezie (1741), kuriózní socha Čumil, Hlavní náměstí s fontánou a Starou radnicí, která dnes slouží jako Muzeum Bratislavy, v podvečer odjezd zpět do České republiky, příjezd ke škole ve večerních, případně nočních hodinách


Alternativa programu pro 2. nebo 3. den:

  • Fertöd/Schloss Esterházy a Neziderské jezero: návštěva pompézního zámku Fertöd přezdívaného maďarské Versailles s rozsáhlými zahradami (hostem zde byla i Marie Terezie) nebo Schloss Esterházy (jeden z nejkrásnějších barokních paláců v Rakousku), procházka podél Neziderského jezera (UNESCO, tzv. "rakouské moře"), dle zájmu a časových možností projížďka lodí po jezeře