Švýcarsko

číslo programu: 24065
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 5 650,- Kč
Brno a okolí 5 990,- Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 1x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)
  • dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Toulky Švýcarskem

S návštěvou Kostnice 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy do Švýcarska


2. den

zastávka u Rýnských vodopádů, které jsou s výškou 23 m a šířkou 150 m největšími vodopády v Evropě, příjezd do německého města Kostnice, kde byl r. 1415 odsouzen a upálen mistr Jan Hus za kacířství, pěší prohlídka historického centra rozkládajícího se na břehu Bodamského jezeraHusův dům, v němž slavný reformátor pobýval, katedrála Münster, budova nechvalně proslulého Kostnického koncilu, Husův kámen (místo upálení), přesun do Curychu, nejzámožnějšího města Švýcarska, centra bankovnictví a průmyslu, prohlídka Starého města s cechovními domy na březích řeky Limmat – katedrála Grossmünster, kostel sv. Petra s největším hodinovým ciferníkem v Evropě, světoznámá Bahnhofstrasse ("výkladní skříň Evropy") s luxusními prodejnami, elegantními restauracemi a sídly významných bank, ve večerních hodinách odjezd na ubytování 

alternativně: místo Kostnice nebo Curychu návštěva proslulého květinového ostrova Mainau na Bodamském jezeře s barokním zámkem a překrásnými botanickými zahradami 


3. den

návštěva sýrárny s ochutnávkou známého ementálu, přejezd do Bernu, pěší prohlídka nejzachovalejšího historického centra Švýcarska - Staré město (UNESCO), hlavní tepna Marktgasse, hodinová věž s orlojem Zytglogge v minulosti sloužící jako vězení, pozdně gotická velkolepá katedrála Münster, radnice, Medvědí park, možnost návštěvy Historického muzea nebo Einsteinova muzea, osobní volno, drobné nákupy, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky

alternativně: místo Bernu návštěva Basileje s katedrálou Münster, vyhlídkou Pfalz, mostem Mittlere (jeden z nejstarších mostů na Rýnu) a městskou bránou Spalentor


4. den

příjezd ke škole v ranních, případně dopoledních hodinách


Alternativa nebo možnost prodloužení: 

  • Bodamské jezero a čokoládovna/sýrárna: návštěva muzea pod širým nebem Pfahlbauten s domy stojícími na kůlech přímo na Bodamském jezeře, které představují život v době kamenné a bronzové, plavba trajektem po jezeře, návštěva čokoládovny Maestrani, sýrárny Appenzeller nebo Zeppelin Museum (největší muzeum vzducholodí na světě)
  • Lucern