Řecko

číslo programu: 24062
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu: 

PRAHA A OKOLÍ KČ 14 990,– 

BRNO A OKOLÍ KČ 14 650,–

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 4x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)
  • dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
  • cestou z Řecka přepravu trajektem společnosti Anek Lines (2-4lůžkové kabiny)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel) vč. událostí spojených s covid-19
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)                                                                                             

*cena je platná pro odjezd trajektu z Igoumenitsa do Ancona do 30.6.2023, ceny pro odjezd trajektu v ostatních termínech na vyžádání


V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Helénská republika - kolébka civilizace

Soluň - Tempi - Meteora - Athény - Delfy - San Marino

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy do Řecka


2. den

příjezd do Soluně, druhého největšího řeckého města arodiště slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, pěší prohlídka s průvodcem – starobylá Kastra s byzantskou citadelou, mohutnými hradbami, klášterem Vlatadon a překrásnými panoramatickými výhledy na město a moře, čtvrť Ano Poli s malebnými křivolakými uličkami, bazilika sv. Demétria zasvěcená patronu města s mozaikami z 8. stol., starořímské fórum, velkolepá Rotunda a Galeriův oblouk ze 4. stol., chrám Agia Sofia, srdce města Aristotelovo náměstí, přístavní čtvrť Ladadika s tradičními restauracemi, symbol města Bílá věž, večer odjezd na ubytování 


3. den

celodenní výlet - údolí Tempi a Meteora

průjezd kolem mytické hory bohů Olymp a okouzlujícím údolím Tempi se zastávkou uvisutého mostu přes řeku Pinios a kapličky Agia Paraskevi vytesané do skály k majestátním skalním klášterům v Meteoře, významného poutního místa a jedné z nejvyhledávanějších turistických atrakcí Řecka – zastávky na focení dechberoucích výhledů na kláštery dramaticky posazené na vrcholcích skal, návštěva nejrozsáhlejšího kláštera Megalo Meteoro ze 14. stol., případně kláštera Varlaam nebo Agios Stefanos, dle časových možností zastávka u památníku bitvy u Thermopyl, odjezd na ubytování 


4. den

celodenní návštěva Athén

příjezd do hlavního města Řecka, pěší prohlídka s průvodcem - majestátní Athénská akademie, starořímská Hadriánova knihovna, náměstí Monastiraki, Národní zahrada s konferenčním centrem Zappeion vystavěným při příležitosti první moderní Olympiády, Prezidentský palác, náměstí Syntagma, Starý královský palác (nynější sídlo parlamentu), možnost výjezdu lanovkou na horu Lycabettus s nádhernou vyhlídkou, odjezd na ubytování


5. den

celodenní návštěva Athén

prohlídka antických staveb na posvátném návrší Akropolis, symbolu města a starověkého Řecka – Dionýsovo divadlo (nejstarší na světě), monumentální římský amfiteátr, vstupní brána Propyleje, majestátní chrámy Parthenón a Erechtheion zasvěcené patronce města bohyni Athéně, agora, Hefaistův chrám (nejzachovalejší v Athénách), starořímské fórum aj., procházka úzkými uličkami kouzelné čtvrti Plaka, možnost návštěvy Muzea Akropole, Národního archeologického muzea nebo Národního historického muzea, návrat na ubytování 


6. den

celodenní výlet - Delfy a Parga

návštěva proslulé starověké věštírny v Delfách na svazích pohoří Parnas s překrásnými výhledy na okolní krajinu a olivové háje, přejezd k návštěvě malebného městečka Parga– procházka po přímořské promenádě, drobné nákupy, odpočinek na pláži, možnost koupání, odjezd nočním trajektem z přístavu Igoumenitsa do Itálie (plavba trvá cca 14 hodin)  


7. den

v odpoledních hodinách odjezd z italského přístavu Ancona do San Marina, jednoho z nejmenších států světa, prohlídka historického centra s průvodcem – hlavní náměstí Piazza della Liberté, sídlo vlády Palazzo Pubblico, tři ikonické skalní pevnosti la Guaita, la Cesta a Il Montale, procházka podél hradeb, večer odjezd zpět do České republiky 


8. den

návrat ke škole v dopoledních, případně odpoledních hodinách 


TIP: PRODLOUŽENÍ O PELOPONÉS

návštěva významných antických center Korint a Mykény, zastávka v malebném přímořském městě Nafplio s troskami majestátní benátské pevnosti a prohlídka nádherného starořeckého divadla Epidaurus