Slovinsko

číslo programu: 24055
termín: dle nabídky CK
 

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 4 490 Kč
Brno a okolí 4 250 Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 1x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)
  • dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Slovinsko - skrytá perla Jadranu

S možností prodloužení o italské Benátky

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy v nočních hodinách přes Rakousko do Slovinska


2. den

příjezd k Bledskému jezeru, nejkrásnějšímu jezeru Slovinska, které díky tektonickému původu a termálním pramenům patří mezi nejteplejší alpská jezera, plavba tradiční loďkou pletna na ostrov Bled – možnost návštěvy kostela Nanebevzetí Panny Marie a výstupu na věž s vyhlídkou, po návratu z ostrova návštěva Bledského hradu, nejstaršího hradu Slovinska (11. stol.) tyčícího se na skalnatém výběžku 130 m nad hladinou jezera s krásným panoramatickým výhledem na jezero a vrcholky Julských Alp, dle zájmu a časových možností návštěva dechberoucí soutěsky Vintgar vyhloubené smaragdovou řekou Radovna, ve večerních hodinách odjezd na ubytování 


3. den

návštěva Postojenské jeskyně, jedné z nejkrásnějších jeskyní na světě – jízda podzemním vláčkem, pěší prohlídka bohaté krápníkové výzdoby (Ruský most, Špagetová síň, Bílý sál, Červená síň, Zimní sál, "člověčí ryba" aj.), návštěva nedalekého Predjamského hradu (12. stol.), dle Guinessovy knihy rekordů největšího jeskynního hradu na světě, přesun na pobřeží Jaderského moře k prohlídce malebného městečka Piran rybářský přístav, přímořská promenáda, maják, kruhové náměstí Tartinijev trg s bronzovou sochou houslisty Giusseppe Tartiniho, osobní volno a nákupy, večer odjezd zpět do České republiky 

alternativně: místo Postojnské jeskyně návštěva nádherných Škocjanských jeskyní (UNESCO)


4. den

příjezd ke škole v časných ranních hodinách


Alternativa programu pro 3. den:

  • Triglavský národní park: nenáročný výstup k překrásnému vodopádu Savica, výjezd lanovkou na horu Vogel s výhledem na nejvyšší horu Slovinska, Triglav a další vrcholky Julských Alp, procházka podél Bohinjského jezera (největší jezero Slovinska), odpočinek na travnaté pláži, možnost koupání a projížďky po jezeře, možnost návštěvy soutěsky Mostnica 

TIPY NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU:

  • Lipica a Lublaň: návštěva hřebčína s chovem kočárových a promenádních bílých Lipicánů (symbolu habsburského císařského dvora) a pěší prohlídka hlavního města Slovinska, Lublaně

  • Italské Benátky: příjezd do přístavu Punta Sabbioni, plavba lodí (alternativně jízda vlakem z Mestre) do Benátek, perly kraje Veneto, které Napoleon nazval salónem Evropy, pěší prohlídka města s průvodcem – Dóžecí palác, Ponte dei Sospiri (most vzdechů), náměstí a bazilika San Marco s nádhernými mozaikami, most Ponte di Rialto, rybí trh, kostel Santa Maria della Salute s Tizianovými obrazy, možnost projížďky vyhlídkovou lodí po Canal Grande, výlet na ostrov Murano k návštěvě místní sklárny s demonstrací výroby, cesta lodí/ vlakem zpět do Punta Sabbioni/Mestre 


CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 5 490,– 

BRNO A OKOLÍ KČ 5 250,– 

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)