BENELUX

  číslo programu: 24054
  termín: dle nabídky CK

  Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

  Cena zájezdu
  Praha a okolí 7 150 Kč
  Brno a okolí 7 490 Kč

  (pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

  Cena zájezdu zahrnuje:

 • 2x ubytování v hotelu IBIS Budget se snídaní (vícelůžkové pokoje)
 • dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
 • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úraz, zavazadla pojištění, pojištění zavazadel)
 • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
 • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 

PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Trumfy Beneluxu

Maastricht - Gent - Bruggy - Brusel - Lucemburk 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy do Německa


2. den

zastávka v bývalém korunovačním městě Cáchy k návštěvě nejvýznamnější církevní stavby v Německu, katedrály Panny Marie (UNESCO), kde byl Karel IV. korunován králem Svaté říše římské, příjezd do Nizozemska, prohlídka historického centra města Maastricht, v němž byla v r. 1992 podepsána Maastrichtská smlouva o vzniku Evropské unie - náměstí Vrijthof s bazilikou sv. Serváce a kostelem sv. Jana, historická brána Helpoort, bazilika Panny Marie, nejstarší most v Holandsku Sint-Servaas Brug (13. stol.), odjezd na ubytování do Belgie, dle časových možností krátká prohlídka okouzlujícího belgického univerzitního města Leuven, s bohatou pivovarskou historií (mj. Stella Artois)

alternativně: místo Maastrichtu návštěva největšího belgického skanzenu Bokrijk s více než stovkou stavení prezentujících historii života na vlámském venkově


3. den

celodenní výlet - Gent, Bruggy a Oostende

dopoledne: pěší prohlídka Gentu, pohádkového města flanderských vévodů - středověký hrad Gravensteen, nábřeží Graslei, kostely sv. Michala a sv. Mikuláše, katedrála sv. Bavona, dominanta města zvonice Belfort

odpoledne: prohlídka malebného belgického městečka Bruggy nazývaného Benátky severu - dvůr bekyní, náměstí Markt, možnost výstupu na 83 m vysokou věž Belfort s krásným výhledem, bazilika sv. Krve, možnost projížďky lodí po romantických vodních kanálech nebo návštěvy Muzea čokolády a Muzea hranolků s ochutnávkou, zastávka na pláži v přístavním a lázeňském letovisku Oostende na pobřeží Severního moře, návrat na ubytování

alternativně: místo Gentu nebo Brugg prohlídka historického centra přístavního města Antverpy s půvabným náměstím Grote Markt, katedrálou Panny Marie s Rubensovými díly, možností návštěvy muzea diamantů 


4. den

celodenní návštěva Bruselu

prohlídka města s průvodcem - náměstí Grand Place, radnice, dle zájmu a časových možností návštěva "Planety čokolády" s ukázkou výroby a ochutnávkou pralinek, symbol města Manneken Pis (čůrající chlapeček), Jaenneke Pis (čůrající holčička), Palais de la Dynastie, Královská knihovna, Královský palác, Palais des Académies, Palais de la Nation, katedrála sv. Michala a sv. Guduly, možnost návštěvy sídla Evropského parlamentu (povolena pro studenty od 14 let včetně) nebo multifunkčního Parlamentária, zastávka u symbolu města Atomia (165 miliardkrát zvětšený model základní buňky krystalové mřížky železa), ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky, večerní/noční zastávka v Lucembursku ke krátké pěší prohlídce historického centra hlavního města Lucemburk s katedrálou Notre-Dam, v jejíž kryptě jsou uloženy ostatky českého krále Jana Lucemburského


5. den

příjezd ke škole v dopoledních, případně odpoledních hodinách 


TIP: NÁVŠTĚVA EURO SPACE CENTER

zařaďte do programu celodenní výlet do unikátního vesmírného střediska (trénink na simulátorech speciálně určených pro výcvik astronautů, jedinečný zážitek chůze po Měsíci nebo Marsu aj.) - pro více informací kontaktujte CK