Francie

  číslo programu: 24050
  termín: dle nabídky CK

  Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

  Cena zájezdu
  Praha a okolí 8 890,- Kč
  Brno a okolí 9 290,- Kč

  (pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

  Cena zájezdu zahrnuje:

 • 3x ubytování v hotelu Premiere Classe/IBIS Budget se snídaní (vícelůžkové pokoje), se slevou možnost zajistit ubytování v hotelu F1
 • dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
 • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
 • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
 • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

Tento program zajišťujeme za nezměněnou cenu rovněž pro kolektivy pedagogů a jejich rodinných příslušníků - vedoucí skupiny zdarma!

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 

PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Zapsáno do dějin

Lekce historie v Normandii

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy do Francie


2. den

časná ranní zastávka v Remeši ke krátké prohlídce historického centra – Královské náměstí se sochou Ludvíka XV., Place du Parvis se sochou Johanky z Arku, korunovační katedrála Notre-Dame, příjezd do hlavního města Normandie Rouen, kde byla r. 1431 na Starotržním náměstí upálena Johanka z Arku, pěší prohlídka s průvodcem – katedrála Notre-Dame, starobylé hrázděné domy, kostel sv. Ouena a sv. Maclou, Hodinová brána, možnost návštěvy muzea Beaux-Arts s významnými díly od Rubense, Vélazqueze, Moneta, Renoira aj., večer přesun místní dopravou na ubytování


3. den

celodenní výlet -  Honfleur, Arromanches a Omaha Beach

zastávka v malebném městečku Honfleur k prohlídce starého vnitřního přístavu Vieux Bassin s úzkými uličkami a pozoruhodným dřevěným kostelem (největší ve Francii), prohlídka mořských lázní Arromanches, kde za 2. světové války (6. 6. 1944) došlo k vylodění spojeneckých vojsk – možnost návštěvy Muzea vylodění (názorné plány, makety, fotografie, zbraně aj.) nebo kruhového kina Arromanches 360 s unikátním promítáním snímků z bitvy o Normandii, dle zájmu a časových možností návštěva amerického vojenského hřbitova s více než 9 000 bílými náhrobky, procházka po pláži OmahaBeach, kde v r. 1944 proběhly nejtvrdší boje mezi Spojenci a Německem, odjezd na ubytování 

alternativně: místo Honfleur návštěva sýrárny s ukázkou výroby a ochutnávkou delikátních sýrů nebo farmy s chovem šneků pro světoznámou specialitu (možnost ochutnávky), případně prohlídka městečka Bayeux se světoznámou tapisérií 


4. den

celodenní výlet -  Mont-Saint-Michel a St. Malo

prohlídka klenotu Normandie, skalnatého ostrůvku Mont- -Saint-Michel, se zázračným legendami opředeným klášterem – rozdíl výšky mořské hladiny při přílivu a odlivu je cca 15 m (nejvíce v Evropě), takže je "hora" buď obklopena tekutými písky nebo "plave vmoři", procházka po mysu Pointe du Grouin – hnízdiště racků a kormoránů s překrásnými výhledy, zastávka v přístavním městě St. Malo, historické baště korzárů a mořeplavců, odjezd na ubytování

alternativně: místo mysu Pointe du Grouin návštěva Grand Aquarium v St. Malo


5. den

návštěva Chartres a Paříže

krátká zastávka v Chartres k návštěvě majestátní katedrály, příjezd do Paříže, pěší prohlídka s průvodcem - Trocadéro, Eiffelova věž (možnost návštěvy věže výtahem nebo pěšky), Champ de Mars, Hôtel des Invalides (možnost návštěvy Napoleonovy hrobky), most Pont Alexandre III., Champs-Élysées s výhledem na Vítězný oblouk, Place de la Concorde, Tuilerijské zahrady, Musée du Louvre (možnost návštěvy; v úterý zavřeno) se světoznámými sbírkami (Chamurappiho zákoník, Mona Lisa aj.), ostrov Île de la Cité s katedrálou Notre Dame, možnost plavby vyhlídkovou lodí po řece Seině, návštěva Quartier Latin - Boulevard Saint Michel, univerzita La Sorbonne, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky 


6. den

příjezd ke škole ve večerních hodinách 


TIP: PRODLOUŽENÍ O PAŘÍŽ A OKOLÍ

1. světová válka: prohlídka dělostřelecké tvrze Hackenberg (jedna z největších pevností Maginotovi linie), městečka Verdun, dějiště jedné z největších bitev na západní frontě, a zákopu Tranchée des bajonnettes

Alabastrové pobřeží: procházka z vesničky Etretat na útes Falaise d΄Aval s nádhernými výhledy na pobřeží, jehož majestátní křídové útesy a skalní oblouky se staly inspirací pro díla mnohých malířů (mj. Coubert a Monet), zastávka v přístavu Le Havre a u mostu Pont de Normandie 

Paříž a okolí: návštěva přepychového sídla Ludvíka XIV. Versailles nebo zábavního parku Disneyland, případně jiných z mnoha vynikajících atrakcí v Paříži a okolí