Výukové zájezdy

  číslo programu: 24040
  termín: dle nabídky CK

  Na 15 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

  Cena zájezdu: 15 150,- Kč

  Cena zájezdu zahrnuje:

  • 4x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (v době výuky teplý oběd ve školní kantýně, na celodenní výlet obědový balíček) a dopravy studentů k místu srazu
  • 9 hodin výuky angličtiny (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)
  • dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
  • přepravu přes kanál La Manche (volí CK - obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)
  • komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za újmu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační materiály a kvízy
  • přistavení autobusu k Vaší škole (pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné. 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV 

Chcete vědět víc? Napište nám:

British Council - výuka angličtiny v Oxfordu 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy do francouzského přístavu Calais


2. den

příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd do Londýna, procházka parkem Greenwich – nultý poledník, Royal Observatory, National Maritime Museum (možnost bezplatné návštěvy), zastávka u čajového klipru Cutty Sark, plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži kolem Tower of London, Tower Bridge a City of London s mnoha moderními architektonickými skvosty k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. James's Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square (možnost bezplatné návštěvy National Gallery), přesun lodí/metrem kO2 Aréně, večer ubytování v rodinách v Oxfordu a okolí 


3. den

dopoledne: 9:00-12:00 hod. - rozdělení do skupin, výuka, teplý oběd
odpoledne: zastávka u velkolepého venkovského sídla Blenheim Palace (UNESCO), rodiště W. Churchilla, výlet do oblasti Cotswolds - překrásná venkovská krajina s pitoreskními vesničkami a tradičními domky z místního vápence - Burford, Stow-on-the-Wold, Bourton-on-the-Water, Bibury (Arlington Row), návrat do rodin

alternativně: interaktivní návštěva kryptografického centra Bletchley Park, kde byly během 2. světové války dešifrovány německé zprávy kódované Enigmou


4. den

dopoledne: 9:00-12:00 hod. - výuka, teplý oběd
odpoledne: návštěva hradu Warwick Castle s nevšední atmosférou středověké Anglie, hradním žalářem a mnoha dobovými atrakcemi v rozsáhlých zahradách, zastávka ve Stratfordu nad Avonou, rodišti nejvýznamnějšího britského básníka a dramatika W. Shakespeara, návrat do rodin 


5. den

celodenní výlet - Stonehenge a Bath
dopoledne: prohlídka nejznámějšího megalitického monumentu na světě, prehistorické památky Stonehenge 
odpoledne: návštěva lázeňského města Bath - procházka historickým centrem (UNESCO) s průvodcem, návštěva římských lázní s minerální vodou, prohlídka opatství a unikátní budovy Royal Crescent, návrat do rodin

alternativně: místo Bath prohlídka Salisbury a Old Sarum - hradiště z doby železné 


6. den

dopoledne: 9:00-12:00 hod. - výuka, předání diplomů
odpoledne: přesun pěšky/místní dopravou do historického centra Oxfordu, pěší prohlídka - nejstarší kolej Merton College (1264), Magdalen College, High Street, Radcliffe Camera, Clarendon Building, Saint Aldate's Street, Carfax Tower, Town Hall, návštěva univerzitního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church College - nádvoří, kaple, jídelna (předloha pro Velkou síň ve filmových Bradavicích), Christ Church Cathedral, nebo jiná univerzitní kolej, večer odjezd zpět do České republiky


7. den

příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

Alternativy programu pro 5. den

 • Londýn: pěší prohlídka s průvodcem – královská rezidence Kensington Palace, Albert Memorial, Royal Albert Hall, bezplatná návštěva Natural History Museum (mj. známá sbírka koster dinosaurů) nebo interaktivního muzea vědy a techniky Science Museum (první parní lokomotiva, první tryskový motor, první model DNAaj.), procházka kolem Harrods (jeden z nejproslulejších a nejdéle fungujících obchodních domů na světě) a přes Hyde Park ke Speaker's Corner a Marble Arch, možnost nákupů na světoznámé Oxford Street, přesun metrem k O2 Aréně, návrat do rodin
 • Isle of Wight: plavba trajektem na ostrov Isle of Wight – návštěva romantického hradu Carisbrooke Castle, okružní jízda k majáku a vápencovým jehlám Needles na západním výběžku ostrova, procházka po křídových útesech s překrásnými výhledy, odpočinek na pláži Compton Bay, návrat do rodin  
 • Portsmouth: prohlídka historického námořního přístavu v Portsmouth, místa narození Ch. Dickense a pobytu A. C. Doyla, který právě zde dal světu Sherlocka Holmese – návštěva slavné lodě Victory admirála Nelsona, lodě Warrior a Royal Naval Museum, okružní plavba přístavem, procházka po pobřeží, možnost návštěvy Spinnaker Tower (170 m vysoká vyhlídková věž ve tvaru lodní plachty), Blue Reef Aquarium nebo ponorky z 2. světové války HMS Alliance
 • Cambridge a Duxford: dopoledne: návštěva nejslavnější koleje University of Cambridge King's College a přilehlé kaple, prohlídka historického centra města s průvodcem – Corpus Christi College, Queen's College, Magdalen College, St. John's College aj., možnost projížďky na lodičkách
  odpoledne: návštěva Imperial War Museum v Duxfordu – největší letecké muzeum vEvropě, důležitá letecká základna Royal Air Force a United States Air Force, kde mj. vznikla během 2. světové války první československá letecká peruť v královském letectvu 


TIP: 6DENNÍ ZÁJEZD ZA KČ 11 990,-

zkraťte si zájezd o celodenní výlet v 5. dnu a ušetřete KČ 1 500,- (pro více informací kontaktujte CK)