Výukové zájezdy

číslo programu: 24037
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu: 14 250,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 4x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy studentů k místu srazu

  • 9 hodin výuky anglického jazyka (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)

  • dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)

  • přepravu přes kanál La Manche (volí CK- obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)

  • komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za újmu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační matariály a kvízy
  • přistavení autobusu k Vaší škole (pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné. 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV 

Chcete vědět víc? Napište nám:

Výuka angličtiny na anglické riviéře

S výlety do Cornwallu

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy do francouzského přístavu Calais


2. den

příjezd do Calais, v nočních hodinách přeprava přes kanál La Manche, přejezd do lázeňského městečka Torquay v Devonu – návštěva Babbacombe Model Village (miniatury staveb z celé Anglie) nebo Bygones (muzeum viktoriánské doby), jízda lanovkou Babbacombe Cliff Railway, odpočinek na jedné z nejkrásnějších pláží anglické riviéry Oddicombe Beach, přesun místní dopravou k prohlídce prehistorického komplexu jeskyní Kents Cavern, procházka po přímořské promenádě, osobní volno a nákupy, večer přesun vlakem do Newton Abbot, ubytování v tamějších rodinách 


3. den

dopoledne: 9:00-12:00 hod. - rozdělení do skupin, výuka
odpoledne: návštěva zříceniny legendárního hradu krále Artuše Tintagel Castle ze 13. stol., procházka po pobřeží s nádhernými výhledy na rozeklané útesy a oceán, prohlídka Old Post Office (vzácná ukázka cornwallského stavení ze 14. stol.), možnost ochutnávky britského cream tea, návrat do rodin


4. den

dopoledne: 9:00-12:00 hod. - výuka
odpoledne: prohlídka přístavního města Plymouth - symbol města maják Smeaton's Tower, starobylá rybářská čtvrť Barbican, historický přístav, z něhož vypluli v r. 1620 Pilgrim Fathers do Nového světa, návštěva největšího akvária v Anglii National Marine Aquarium, vyhlídková jízda národním parkem Dartmoor, procházka Dartmoorskými blaty – tajuplná krajina s divokými poníky a jeleny, která inspirovala mj. román A. C. Doyla Pes Baskervillský, návrat do rodin

alternativně: místo Plymouth návštěva celosvětově ojedinělého ekologického komplexu Eden Project


5. den

dopoledne: 9:00-12:00 hod. – výuka, předání diplomů
odpoledne: návštěva Powderham Castle – okázalé sídlo hrabat z Devonu (od r. 1391) obklopené rozsáhlou jelení oborou a viktoriánskou zahradou, krátká prohlídka historického centra Exeteru – zřícenina hradu Rougemont Castle, Exeter Cathedral, Parliament Street (jedna z nejužších uliček na světě), slavný hostinec The Ship Inn, který navštěvoval sir Francis Drake, návrat do rodin

alternativně: plavba lodí po řece Dart z přístavního městečka Dartmouth k návštěvě letního sídla Agathy Christie Greenway Estate a procházka přilehlými zahradami


6. den

přejezd do Londýna, plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnost návštěvy), Downing Street, St. James's Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester Square, Covent Garden, Trafalgar Square (možnost bezplatné návštěvy National Gallery), přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky

alternativně: místo London Eye přesun metrem k návštěvě Madame Tussauds (nejznámější muzeum voskových figurín)


7. den

příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách


PRODLOUŽENÍ O LAND'S END 

návštěva klenotu Cornwallu, ostrůvku St. Michael's Mount (v případě přílivu přeprava loďkami), procházka po mořských útesech Land's End s překrásnou vyhlídkou na ostrovy Isles of Scilly, dle časových možností zastávka v malebném přímořském městečku St. Ives, návrat do rodin CENA ZÁJEZDU KČ 15 850 ,–