Velká Británie a Irsko

číslo programu: 24024
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu: 13 950 Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)

  • 4x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy studentů k místu srazu

  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)

  • přepravu přes kanál La Manche (volí CK - obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)

  • komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za újmu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační materiály a kvízy
  • přistavení autobusu k Vaší škole (pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné. 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV 

Chcete vědět víc? Napište nám:

Jižní Anglie - Land´s End a Cornwall

Krajinou mýtů a příběhů

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy do Belgie


2. den

průjezd kolem Atomia, symbolu Bruselu, příjezd do malebného belgického města Bruggy nazývaného Benátky severu, pěší prohlídka s průvodcem – dvůr bekyní, náměstí Markt, možnost výstupu na 83 m vysokou věž Belfort s krásným výhledem, bazilika sv. Krve, možnost projížďky lodí po romantických vodních kanálech, návštěva Muzea čokolády a Muzea hranolků s ochutnávkou, dle zájmu návštěva Muzea folkloristiky (v osmi domcích ze 17. stol. je k vidění škola, ševcovská dílna, pekařství, lékárna, vlámský příbytek aj.; v pondělí zavřeno) a procházka kolem větrných mlýnů Sint-Janshuismolen a Koeleweimolen, odjezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii 


alternativně:
místo Brugg návštěva hlavního města Belgie, Bruselu - pro více informací kontaktujte CK 


3. den

po snídani odjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd k prohlídce nejznámějšího megalitického monumentu na světě, prehistorické památky Stonehenge, přejezd do Devonu, dle časových možností krátká prohlídka Exeteru - zřícenina hradu Rougemont Castle, Exeter Cathedral, Parliament Street (jedna z nejužších uliček na světě), slavný hostinec ze 16. stol. The Ship Inn, který navštěvoval sir Francis Drake, večer ubytování v rodinách v Newton Abbot a okolí 


4. den

celodenní výlet - St. Michael's Mount a Land's End
návštěva klenotu Cornwallu, ostrůvku St. Michael's Mount (v případě přílivu přeprava loďkami), procházka po mořských útesech Land's End s překrásnou vyhlídkou na ostrovy Isles of Scilly, dle časových možností zastávka v malebném přímořském městečku St. Ives, návrat do rodin 


5. den

celodenní výlet - Plymouth a národní park Dartmoor 
prohlídka přístavního města Plymouth - symbol města maják Smeaton's Tower, starobylá rybářská čtvrť Barbican, historický přístav, z něhož vypluli v r. 1620 Pilgrim Fathers do Nového světa, návštěva největšího akvária v Anglii National Marine Aquarium, vyhlídková jízda národním parkem Dartmoor - procházka Dartmoorskými blaty (tajuplná krajina s divokými poníky a jeleny, která inspirovala mj. román A. C. Doyla Pes Baskervillský), zastávky ve vesnici Princetown (možnost návštěvy Dartmoor Prison Museum) a u středověkého mostu Clapper Bridge v osadě Postbridge, návrat do rodin

alternativně: místo Plymouth návštěva zříceniny legendárního hradu krále Artuše Tintagel Castle nebo návštěva celosvětově ojedinělého ekologického komplexu Eden Project


6. den

celodenní výlet po stopách Agathy Christie 
vyhlídková plavba lodí po řece Dart k návštěvě Greenway Estate, letního sídla první dámy detektivních příběhů Agathy Christie, procházka a odpočinek v rozsáhlých zahradách, návštěva středověkého hradu Dartmouth Castle v přístavním městečku Dartmouth, dle časových možností zastávka na anglické riviéře v přímořském letovisku Torquay, kde se narodila, žila a psala Agatha Christie, návrat do rodin 


7. den

celodenní návštěva Londýna

procházka parkem Greenwich - nultý poledník, Royal Observatory, zastávka u čajového klipru Cutty Sark, plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži kolem Tower of London, Tower Bridge a City of London s mnoha moderními architektonickými skvosty k Westminsteru, pěší prohlídka s průvodcem - Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. James's Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester Square, Covent Garden, Trafalgar Square (možnost bezplatné návštěvy National Gallery), přesun lodí/ metrem k O2 Aréně, večer odjezd zpět do České republiky


8. den

příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách