Velká Británie a Irsko

číslo programu: 24022
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu: 12 750 Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 1 x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)

  • 3x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy studentů k místu srazu

  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)

  • přepravu přes kanál La Manche (volí CK - obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)

  • komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za újmu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační materiály a kvízy
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné. 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV 

Chcete vědět víc? Napište nám:

Cesta do země Červeného draka

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy do Belgie


2. den

příjezd do malebného belgického města Bruggy nazývaného Benátky severu, pěší prohlídka s průvodcem – dvůr bekynínáměstí Markt, možnost výstupu na 83 m vysokou věž Belfort s krásným výhledem, bazilika sv. Krve, možnost projížďky lodí po romantických vodních kanálech, návštěva Muzea čokolády a Muzea hranolků s ochutnávkou, dle zájmu návštěva Muzea folkloristiky (v osmi domcích ze 17. stol. je k vidění škola, ševcovská dílna, pekařství, lékárna, vlámský příbytek aj.; v pondělí zavřeno) a procházka kolem větrných mlýnů Sint-Janshuismolen a Koeleweimolen, odjezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii


3. den

po snídani odjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, přejezd do malebného severoanglického města Chester - prohlídka historického centra s typickými hrázděnými domy Chester Rows (13. a 14. stol.) a velkolepou katedrálou, procházka po City Walls, možnost projížďky vyhlídkovou lodí po řece Dee, večer ubytování v rodinách v Chesteru a okolí


4. den

celodenní výlet - Anglesey a Conwy

vyhlídková jízda podél severního pobřeží Walesu na ostrov Anglesey – zastávka ve vesničce "Llanfair…" pyšnící se nejdelším názvem na světě, návštěva přírodní rezervace South Stack s koloniemi mořského ptactva – procházka k Elin's Tower s překrásnou vyhlídkou a na okouzlující ostrůvek s 28 m vysokým historickým majákem, prohlídka městečka Conwy s monumentální středověkou pevností (možnost návštěvy) a nejmenším domem ve Velké Británii, dle časových možností zastávka v přímořském letovisku Llandudno – procházka po promenádě a nejdelším molu ve Walesu, možnost jízdy lanovkou na vrchol Great Orme, návrat do rodin


5. den

celodenní výlet - NP Snowdonia a Caernarfon 

návštěva národního parku Snowdonia – lehká turistika s nádhernými výhledy, průjezd úchvatným horským průsmykem Pen-y-Pass, zastávka v malebné vesničce Llanberis s možností návštěvy Národního muzea břidlic, možnost vyhlídkové jízdy historickou úzkokolejkou Snowdon Mountain Railway na nejvyšší horu Walesu Snowdon, přesun k návštěvě nejvýznamnějšího a nejpůsobivějšího velšského hradu Caernarfon (místo korunovace krále Karla III. princem velšským), návrat do rodin

alternativně: místo části programu prohlídka Pontcysyllte Aquaduct (UNESCO) nebo kuriózní prázdninové vesničky Portmeirion ve stylu italské renesance 


6. den

v časných ranních hodinách odjezd ze severní Anglie, přejezd do Londýna, plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnost návštěvy), Downing Street, St. James's Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, SohoChina Town, Leicester Square, Covent Garden, Trafalgar Square, přesun metrem k O2 Aréně, večer odjezd zpět do České republiky


7. den

příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách 


TIP: PRODLOUŽENÍ O JIŽNÍ WALES

návštěva hlavního města Walesu Cardiffu a poznávání dalších krásných míst a vynikajících atrakcí jižního Walesu – pro více informací kontaktujte CK