Velká Británie a Irsko

číslo programu: 24018
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu: 11 650 Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 3x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)

  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)

  • přepravu přes kanál La Manche (volí CK - obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)

  • dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
  • komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za újmu, storno zájezdu, úraz a zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační materiály a kvízy
  • přistavení autobusu k Vaší škole (pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné. 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV 

Chcete vědět víc? Napište nám:

Tajemství hrabství Dorset a Somerset

Bath - Stonehenge - Jurské pobřeží - Cheddar - Londýn

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy do francouzského přístavu Calais


2. den

příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd do lázeňského města Bath – procházka historickým centrem (UNESCO) s průvodcem, návštěva římských lázní s minerální vodou, prohlídka opatství a unikátní budovy Royal Crescent, možnost plavby vyhlídkovou lodí po řece Avoně, osobní volno a nákupy, ve večerních hodinách ubytování v rodinách v Bath a okolí


3. den

celodenní výlet - Stonehenge a Jurské pobřeží
dopoledne: prohlídka nejznámějšího megalitického monumentu na světě, prehistorické památky Stonehenge, dle zájmu a časových možností krátká zastávka v Salisbury - katedrála s nejvyšší věží v Británii, kde je vystavena Magna Charta
odpoledne: odjezd na Jurské pobřeží - první přírodní anglická památka zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO (množství fosilních pozůstatků z období druhohor), procházka po pláži v zátoce Lulworth Cove (téměř dokonale kruhová zátoka, jedna z nejvyhledávanějších v jižní Anglii) a k vápencovému skalnímu oblouku Durdle Door, návrat do rodin


4. den

celodenní výlet - Cheddar, Glastonbury a Wells

dopoledne: prohlídka Cheddar Gorge and Caves - největší britská rokle vyhloubená v době ledové, návštěva krasové jeskyně Gough's Cave, ukázka výroby a ochutnávka tradičního sýru v Cheddar Gorge Cheese Company
odpoledne: prohlídka historického městečka Glastonbury opředeného mýtem o králi Artušovi - starobylé opatství (údajné místo Artušova hrobu), pahorek s rozvalinami kaple spojený s bájným ostrovem Avalon, na jehož úpatí je podle legendy ukryt Svatý grál, zastávka v nejmenším britském městě Wells s jedinečnou katedrálou a biskupským palácem obehnaným vodním příkopem, návrat do rodin

alternativně: místo odpoledního programu prohlídka Bristolu - návštěva parníku Great Britain nebo muzea letectví Aerospace Bristol (mj. nad-zvukový letoun Concorde)


5. den

celodenní návštěva Londýna

přejezd do Londýna, plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži kolem Tower of London, Tower Bridge a City of London s mnoha moderními architektonickými skvosty k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. James's Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester Square, Covent Garden, Trafalgar Square, přesun metrem k O2 Aréně, večer odjezd zpět do České republiky

alternativně: celodenní návštěva přímořského města Brighton nebo Hastings nebo Portsmouth - pro více informací kontaktujte CK


6. den

příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách 


TIP: NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ ŠKOLY

zařaďte do programu unikátní zážitek studia ve Velké Británii s integrací mezi místní studenty a společným programem (hodiny, přestávky) dle rozvrhu školy – pro více informací kontaktujte CK