Velká Británie a Irsko

číslo programu: 24013
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu: 11 250 Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

 • 3x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování v hostelu (cenu zašleme na vyžádání) 

 • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)

 • přepravu přes kanál La Manche (volí CK - obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)

 • komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za újmu, storno zájezdu, úraz a zavazadla)
 • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační materiály a kvízy
 • přistavení autobusu k Vaší škole (pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné. 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV 

Chcete vědět víc? Napište nám:

Alžbětínská a středověká Anglie

Tematický program pro gymnázia

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy do francouzského přístavu Calais


2. den

příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche do Doveru, procházka kolem bílých doverských útesů, návštěva velkolepého středověkého hradu Dover Castle, přesun místní dopravou do starobylého města Canterbury s typickými hrázděnými domy, návštěva proslulé Canterburské katedrály, prohlídka historického centra s průvodcem – St. Augustine's Abbey, St. Martin's Church (nejstarší kostel v Anglii), Eastbridge Hospital, možnost projížďky na lodičkách, večer ubytování v rodinách v Londýně a okolí


3. den

celodenní výlet – Oxford a Hampton Court

dopoledne: pěší prohlídka historického centra Oxfordu – nejstarší kolej Merton College (1264), Magdalen College, High Street, Radcliffe Camera, Clarendon Building, Saint Aldate's Street, Carfax Tower, Town Hall, návštěva nejrozsáhlejší koleje Christ Church College (včetně jídelny, jež byla předlohou pro Velkou síň ve filmech o Harrym Potterovi, a Christ Church Cathedral) nebo jiné univerzitní koleje v Oxfordu odpoledne: zastávka u královského paláce Jindřicha VIII. Hampton Court Palace, procházka v přilehlém anglickém lesoparku s divokými jeleny a daňky, návrat do rodin

alternativně: místo Hampton Court zastávka v královském městě Windsor u víkendové rezidence královny Alžběty II.4. den

celodenní výlet - Warwick a Stratford
dopoledne: návštěva jedinečného hradu Warwick Castle s nevšední atmosférou středověké Anglie, hradním žalářem a mnoha dobovými atrakcemi v rozsáhlých zahradách
odpoledne: příjezd do Stratfordu nad Avonou, rodiště nejvýznamnějšího britského básníka a dramatika Williama Shakespeara, procházka městem - návštěva Shakespearova rodného domu, procházka historickým centrem s typickými hrázděnými domy kolem Harvard House, New Place, Royal Shakespeare Theatre, Hall's Craft Trinity Church, kde byl Shakespeare pokřtěn a pohřben, dle zájmu a časových možností zastávka v Shottery, rodišti Shakespearovy manželky Anne Hathaway, návrat do rodin


alternativně: místo části programu návštěva Cotswolds - překrásná venkovská krajina s pitoreskními vesničkami a tradičními domky z místního vápence


5. den

celodenní návštěva Londýna
pěší prohlídka s průvodcem - Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. James's Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester Square, Trafalgar Square (možnost bezplatné návštěvy National Gallery), plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži k Tower of London (možnost návštěvy se zhlédnutím korunovačních klenotů, setkáním s Beefeatery aj.) a Tower Bridge (možnost návštěvy věží s procházkou po prosklené podlaze a výhledem na Temži), přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky 


6. den

příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách 


Oblíbené alternativy programu

 • Brighton - 2.-5. den: procházka po přímořské promenádě a molu Brighton Pier zasahujícím 512 m do moře, návštěva podmořského akvária Sea Life Centre (mořští koníci, žraloci aj.) a exotického královského paláce Royal Pavilion, piknik v královských  zahradách, prohlídka historického centra The Lanes, drobné nákupy, možnost návštěvy British Airways i360 (162 m vysoká pohyblivá rozhledna), odpočinek na pláži
 • Stonehenge a Salisbury - 4. den:  dopoledne prohlídka nejznámějšího megalitického monumentu na světě, prehistorické památky Stonehenge, odpoledne návštěva historického městečka Salisbury s nejvyšší katedrálou v Británii (123 m), kde je  vystavena Magna Charta, možnost návštěvy Old Sarum (vzácná ukázka hradiště z doby železné) 
 • Portsmouth - 4. den: prohlídka historického námořního přístavu v Portsmouth, místa narození Ch. Dickense a pobytu A. C. Doyla, který právě zde dal světu Sherlocka Holmese - návštěva slavné lodě Victory admirála Nelsona, lodě Warrior a Royal Naval Museum, okružní plavba přístavem, procházka po pobřeží, možnost návštěvy Spinnaker Tower (170m vysoká vyhlídková věž ve tvaru lodí plachty), Blue Reef Aquarium nebo ponorky
  z 2. světové války HMS Alliance
 • Cambridge a Duxford - 4. den: dopoledne návštěva nejslavnější koleje University of Cambridge King´ s College a přilehlé kaple, prohlídka historického centra města s průvodcem - Corpus Christi College, Queen´ s College, Magdalen College, St. John´ s College aj., možnost projížďky na lodičkách, odpoledne návštěva Imperial War Museum v Duxfordu - největší letecké muzeum v Evropě, důležitá letecká základna Royal Air Force a United States Air Force, kde mj. vznikla během 2. světové války první československá letecká peruť v královském letectvu