Velká Británie a Irsko

číslo programu: 24010
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu: 10 990 Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 3x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování v hostelu (cenu zašleme na vyžádání) 

  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)

  • přepravu přes kanál La Manche (volí CK - obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)

  • komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za újmu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační materiály a kvízy
  • přistavení autobusu k Vaší škole (pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné. 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV 

Chcete vědět víc? Napište nám:

Po stopách britských mořeplavců


PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy do francouzského přístavu Calais


2. den

příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd do Portsmouth, místa narození Ch. Dickense a pobytu A. C. Doyla, který právě zde dal světu Sherlocka Holmese, prohlídka historického námořního přístavu – návštěva slavné lodě Victory admirála Nelsona, lodě Warrior a Royal Naval Museum, okružní plavba přístavem, procházka po pobřeží,  možnost návštěvy Spinnaker Tower (170 m vysoká vyhlídková věž ve tvaru lodní plachty) nebo Blue Reef Aquarium (mořští koníci, žraloci, podmořský tunel aj.), večer ubytování v rodinách v Chichesteru a okolí


3. den

celodenní výlet - Stonehenge a Winchester 

dopoledne: prohlídka nejznámějšího megalitického monumentu na světě, prehistorické památky Stonehenge 
odpoledne: návštěva malebného města Winchester s nejdelší středověkou katedrálou na světě (169 m) a kulatým stolem krále Artuše v Great Hall, návrat do rodin

alternativně: místo Winchesteru návštěva městečka Salisbury s nejvyšší katedrálou v Británii (123 m), kde je vystavena Magna Charta, Old Sarum (hradiště z doby železné)


4. den

celodenní výlet - Isle of Wight
prohlídka přístavu v Southamptonu, odkud vypluly do Ameriky slavné lodě Mayflower (1620) a Titanic (1912), plavba trajektem na ostrov Isle of Wight (autobus CK zůstává v přístavu) - návštěva Osborne House (oblíbené sídlo královny Viktorie a prince Alberta), návrat do rodin


alternativně: 
místo Osborne House návštěva Carisbrooke Castle a okružní jízda ostrovem k majáku a vápencovým jehlám Needles – podrobný program na vyžádání


5. den

celodenní návštěva Londýna
procházka parkem Greenwich - nultý poledník, Royal Observatory, zastávka u čajového klipru Cutty Sark, plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži kolem Tower of London, Tower Bridge a City of London s mnoha moderními architektonickými skvosty k Westminsteru, pěší prohlídka s průvodcem -  Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing StreetSt. James's Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Covent Garden s vystoupením místních kejklířů, přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky


6. den

příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách 


Oblíbené alternativy programu:

  • Brighton - 2.-5. den: Brighton Pier, návštěva podmořského akvária Sea Life Centre a královského paláce Royal Pavilion, historické centrum "The Lanes", drobné nákupy, British Airways i360 (162 m vysoká otáčivá rozhledna), odpočinek na pláži
  • Arundel a Chichester - 3. nebo 4. den: návštěva historického městečka Arundel s rozlehlým hradem, malebného Chichesteru s katedrálou (vysvěcenou již v roce 1108) a muzea pod širým nebem Weald & Downland Open Air Museum
  • NP New Forest - 3. nebo 4. den: v vyhlídková jízda okouzlující krajinou s divokými poníky a daňky, návštěva naučného komplexu v Beaulieu zahrnujícího mj. poutavé National Motor Museum (vozy F1, legendární Mini Mr. Beana aj.) a klenot viktoriánské architektury Palace House 

TIP: ANGLIČTINA ZÁŽITKOVĚ

zařaďte do programu hru kriket pod vedením anglického trenéra,  nebo přípravu tradičního British cream tea s rodilým mluvčím - pro více informací kontaktujte CK