Itálie

číslo programu: 24059
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 6 950 Kč
Brno a okolí 6750 Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 2x ubytování v 3* hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)
  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Klenoty Toskánska a Cinque Terre

Tematický zájezd za památkami UNESCO

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy v odpoledních hodinách do Itálie


2. den

příjezd do hlavního města ToskánskaFlorencie, přesun místní dopravou do historického centra (UNESCO od r. 1982), pěší prohlídka s průvodcem - most zlatníků Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, zahrady Boboli, možnost výstupu na vyhlídku Piazzale Michelangelo, možnost návštěvy Galerie Uffizi (největší kolekce italského renesančního malířství) nebo Museo Galileo se sbírkou matematických navigačních a astronomických přístrojů (mj. Galileův dalekohled), Piazza della Signoria, na níž stojí Palazzo Vecchio a replika Michelangelova Davida (originál v Galleria dell ´Accademia), bazilika Santa Croce s pomníky věhlasných Folrenťanů (Michelangelo, Galileo, Machiavelli aj.), dům rodiny Buonarroti, rodný dům Danta Alighieriho, Piazza della Repubblica, Piazza del Duomo s dominantou města katedrálou Santa Maria del Fiore, bazilika San Lorenzo s pohřební kaplí šlechtického rodu Medici (možnost návštěvy), v podvečerních hodinách návrat místní dopravou k autobusu, odjezd na ubytování


3. den

celodenní výlet - Siena, San Gimignano a Pisa
dopoledne: prohlídka klenotu Toskánska, okouzlujícícho městečka Siena (UNESCO od r. 1995) - jedno z nejkrásnějších středověkých náměstí světa Piazza del Campo s věží Torre del Mangia, katedrála Duomo di Siena, bazilika San Domenico s ostatky sv. Kateřiny Sienské, patronky města, Itálie a Evropy
odpoledne: návštěva středověkého "města věží" San Gimignano (UNESCO od r. 1990) - procházka historickým centrem ke zřícenině pevnosti Montestaffoli s nádhernou vyhlídkou na okolní vinice, olivové háje a cypřišové aleje, zastávka u světoznámé šikmé věže v Pise, odjezd na ubytování
alternativněmísto Pisy krátká prohlídka opevněného města Lucca, rodiště operního skladatele Giacoma Pucciniho, s unikátním oválným náměstím Piazza Anfiteatro


4. den

celodenní návštěva národního parku Cinque Terre
výlet vlakem podél skalnatého pobřeží (UNESCO od r. 1997) přístupného pouze vlakem, lodí či pěšky - návštěva vesniček s krásnými scenériemi pestrobarevných domů tyčících se na okrajích útesů, možnost koupání na malých písčitých plážích, v podvečer odjezd zpět do České republiky


5. den

příjezd ke škole v odpoledních hodinách


TIPY NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU 

  • Ostrov Elba: plavba trajektem do města Portoferraio k procházce historickým centrem, prohlídka pevnosti Forte Stella a Napoleonovy vily (jedno zmíst, kde slavný vojevůdce prožil vyhnanství), koupání na oblázkové pláži 
  •  Milán: prohlídka centra města s hradem Castello Sforzesco, impozantním gotickým dómem, světoznámou operou "La Scala" a kostelem Santa Maria delle Grazie (freska Poslední večeře od Leonarda da Vinciho) 
  • Benátky: