Velká Británie a Irsko

číslo programu: 21016
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu: 8 650,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

 • 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)

 • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)

 • přepravu přes kanál La Manche (volí CK - obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)

 • dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
 • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
 • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační materiály a mapky
 • přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné. 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV
 

Chcete vědět víc? Napište nám:

Tajemství hrabství Dorset a Somerset

Bath - Stonehenge - Jurské pobřeží - Cheddar - Londýn

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy přes Německo a Belgii do francouzského přístavu Calais


2. den

příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd do Bath - procházka historickým centrem města s průvodcem, návštěva římských lázní s minerální vodou, prohlídka opatství (památka UNESCO, anglická pozdní gotika), možnost plavby lodí po řece Avoně, návštěva Fashion Museum, prohlídka unikátní budovy Royal Crescent, ve večerních hodinách ubytování v rodinách v Bath a okolí 


3. den

celodenní výlet - Stonehenge a Jurské pobřeží
dopoledne: prohlídka největšího britského monumentu, prehistorické památky Stonehenge, dle časových možností krátká zastávka v Salisbury - katedrála s nejvyšší věží v Británii, kde je vystavena Magna Charta
odpoledne: odjezd na Jurské pobřeží - první přírodní památka zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO (množství fosilních pozůstatků z období druhohor), procházka po pláži v zátoce Lulworth Cove (téměř dokonale kruhová zátoka, jedna z nejvyhledávanějších v jižní Anglii) a k vápencovému skalnímu oblouku Durdle Door, návrat do rodin


4. den

celodenní výlet - Cheddar a Bristol
dopoledne: prohlídka Cheddar Gorge and Caves - největší britská rokle vyhloubená v době ledové, návštěva krasové jeskyně Gough's Cave, ukázka výroby a ochutnávka tradičního sýru v Cheddar Gorge Cheese Company
odpoledne: prohlídka historického městečka Glastonbury opředeného mýtem o králi Artušovi - starobylé opatství (údajné místo Artušova hrobu), pahorek s rozvalinami kostela spojený s bájným ostrovem Avalon, na jehož úpatí je podle legendy ukryt Svatý grál, zastávka v okouzlujícím městě Wells s jedinečnou katedrálou a biskupským palácem obehnaným vodním příkopem, návrat do rodin
alternativně: místo Glastonbury a Wellsu prohlídka Bristolu - návštěva parníku Great Britain nebo Aerospace Bristol (možnost zhlédnout mj. nadzvukový letoun Concorde)


5. den

celodenní návštěva Londýna
pěší prohlídka s průvodcem - Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnost návštěvy), Downing Street, St. James's Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester Square, Covent Garden, Trafalgar Square (možnost bezplatné návštěvy National Gallery), přes Golden Jubilee Bridge k London Eye - jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky


6. den

příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách 


Alternativa programu BEZ Londýna - 5. den: 

 • Brighton: procházka po přímořské promenádě a molu Brighton Pier zasahujícím 512 m do moře, návštěva podmořského akvária Sea Life Centre, piknik v královských zahradách, návštěva exotického královského paláce Royal Pavilion, procházka historickým centrem "The Lanes", drobné nákupy, možnost návštěvy British Airways i360, odpočinek na pláži 
 • Hastings: návštěva Smugglers Adventure (poutavá prohlídka pašeráckých jeskyní) a zříceniny Hastings Castle, v případě zájmu možnost jízdy viktoriánskou lanovou dráhou East Hill Cliff Railway, Old Town, fishmarket, návštěva Blue Reef Aquarium, Net Shops, odpočinek na pláži, drobné nákupy 
 • Portsmouth: návštěva slavné lodě Victory admirála Nelsona, lodě Warrior a Royal Naval Museum, okružní plavba přístavem, procházka po pobřeží, možnost návštěvy Spinnaker Tower (170 m vysoká vyhlídková věž ve tvaru lodní plachty) nebo Blue Reef Aquarium

TIP: VÝLET DO WALESU

zařaďte do programu návštěvu hlavního města Walesu Cardiffu a některé z mnoha vynikajících velšských atrakcí či muzeí - pro více informací kontaktujte CK