Maďarsko

číslo programu: 21075
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 2 450,- Kč
Brno a okolí 2 150,- Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

 • 1x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)
 • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, bufet)
 • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
 • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
 • informační materiály
 • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Maďarská delikatesa

Budapešť s výletem

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy v nočních, případně časných ranních hodinách do Maďarska, příjezd do Budapešti, prohlídka města s průvodcem - tradiční tržnice s místními specialitami, Váciho třída, bazilika sv. Štěpána, budova parlamentu, Gellértův vrch s Citadelou, hradní čtvrťMatyášovým chrámem, Rybářská bašta s krásným výhledem na obě části města Budu a Pešť, řetězový most přes Dunaj, osobní volno, ve večerních hodinách odjezd na ubytování


2. den

návštěva Szentendre a Ostřihomi
dopoledne: návštěva největšího maďarského skanzenu v Szentendre, který představuje rozmanitou venkovskou architekturu regionů Maďarska, včetně ukázky tradičních lidových tanců a řemesel
odpoledne: přejezd k návštěvě bývalého hlavního města uherského království Ostřihomi, výstup k bazilice Nanebevzetí Panny Marie - největší bazilika v Maďarsku,která se tyčí vysoko nad břehem Dunaje (krásné výhledy na město a slovenské Štúrovo), v odpoledních hodinách odjezd zpět do České republiky, příjezd ke škole ve večerních, případně nočních hodinách

alternativně: místo skanzenu pěší procházka barokním městečkem Szentendre s možností návštěvy Muzea marcipánu


Alternativy programu pro 2. den:

 • Budapešť: návštěva ojedinělé "žraločí ZOO" Tropicarium (aligátoři, opičky, ptáci, obří tunelové akvárium se žraloky, rejnoky aj.), možnost nákupů v centru Campona, případně návštěva Muzea sladkostí a selfies nebo Muzea teroru, jež dokumentuje krutosti dvou totalitních režimů 20. stol. v Maďarsku (v pondělí zavřeno)
 • Széchenyiho termální lázně: odpočinek a koupání v jednom z největších lázeňských komplexů v Evropě
 • Fertöd a Neziderské jezero: návštěva pompézního zámku (tzv. "maďarské Versailles") s rozsáhlými zahradami, procházka podél Neziderského jezeraprojížďka lodí
 • Bratislava: pěší prohlídka Starého města s malebnými uličkami - Bratislavský hrad, katedrála sv. MartinaHlavní náměstí s fontánou a Starou radnicí, která dnes slouží jako Muzeum Bratislavy
 • Vídeň: návštěva Schönbrunnu, královského zámku a letního sídla císařské rodiny, možnost prohlídky Wagenburgu, procházka zahradou k letohrádku Gloriette, pěší prohlídka císařské Vídně s průvodcem - Volksgarten, Hofburg, Michaelerplatz, Kohlmarkt, Graben, katedrála sv. Štěpána, možnost návštěvy Císařské hrobky
 • TIP: zájezd je možné o tyto alternativy také prodloužit

TIP NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU:

 • Eger a Hollókö: návštěva barokní perly Maďarska, Egeru (náměstí Dobó, velkolepý středověký hrad, turecký minaret aj.) a jedinečné vesničky Hollókö s charakteristickými tradičními stavbami a zříceninou hradu (UNESCO) 
 • Balaton: návštěva poloostrova Tihany s nádhernými přírodnímiscenériemi - procházka po promenádě podél Balatonu, možnost projížďky lodí po jezeře, návštěvy benediktinské opatství nebo skanzenu, prohlídka levandulového pole (červen)