Německo

číslo programu: 21074
termín: dle nabídky CK
 

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 3 650,- Kč
Brno a okolí 3 350,- Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 2x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje) 
  • dopravu autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
  • informační materiály
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

S Marií Terezií po Rakousku a Uhersku

Vídeň - Budapešť - Bratislava

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy v časných ranních hodinách do Vídně, návštěva Schönbrunnu, královského zámku a letního sídla císařské rodiny - komnaty císařovny Marie Terezie a císařské salony, které obýval císař František Josef s chotí, možnost prohlídky Wagenburgu (bývalá zimní jezdecká škola se sbírkou císařských kočárů, saní a nosítek), procházka zahradou k letohrádku Gloriette, pěší prohlídka císařské Vídně s průvodcem - Volksgarten, možnost návštěvy palácového komplexu Hofburg, ze kterého byla řízena celá Habsburská říše, Michaelerplatz, Kohlmarkt, Graben, katedrála sv. Štěpána, možnost návštěvy Císařské hrobky (Kaisergruft - místo posledního odpočinku Marie Terezie, Františka Lotrinského, Františka Josefa a dalších 135 Habsburků), v podvečer odjezd na ubytování do Maďarska


2. den

celodenní výlet - Gödöllő a Budapešť
dopoledne: návštěva druhého největšího palácového komplexu v Evropě, zámku Gödöllő, který vystavil rádce Marie Terezie Anton Grasalkovič (zámek si oblíbila i císařovna Sissi)
odpoledne: prohlídka Budapešti - návštěva tradiční tržnice (možnost nákupu místních specialit), Váciho třída, bazilika sv. Štěpána, budova parlamentu, Gellértův vrch s Citadelou, hradní čtvrť s Matyášovým chrámem, Rybářská bašta s krásným výhledem na obě části města Budu a Pešť, řetězový most přes Dunaj, návrat na ubytování


3. den

celodenní návštěva Bratislavy
přejezd do bývalého korunovačního města Uherska, Prešpurku, dnešní Bratislavy, pěší prohlídka Starého města s malebnými uličkami - Bratislavský hrad s panoramatickým výhledem na město, katedrála sv. Martina, kde v letech 1563-1830 proběhlo 19 korunovací uherských králů a královen, včetně Marie Terezie (1741),  Hlavní náměstí s fontánou a Starou radnicí, která dnes slouží jako Muzeum Bratislavy, osobní volno, v podvečerních hodinách odjezd zpět do České republiky, příjezd ke škole ve večerních, případně nočních hodinách


Alternativa programu pro 2. nebo 3. den:

  • Fertöd/Schloss Esterházy a Neziderské jezero: návštěva pompézního zámku Fertöd přezdívaného maďarské Versailles s rozsáhlými zahradami (hostem zde byla i Marie Terezie) nebo Schloss Esterházy (jeden z nejkrásnějších barokních paláců v Rakousku), procházka podél Neziderského jezera (UNESCO, tzv. "rakouské moře"), dle zájmu a časových možností projížďka lodí po jezeře