Itálie

číslo programu: 21058
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 6 850,- Kč
Brno a okolí 6 650,- Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 2x ubytování v hotelu/hostelu/apartmánech se snídaní (vícelůžkové pokoje)
  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Ciao Italia!

Florencie - Řím - Vatikán

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy v odpoledních hodinách do Itálie


2. den

příjezd do hlavního města Toskánska, Florencie, pěší prohlídka s průvodcem - vyhlídka Piazzale Michelangelo, monumentální zahrady Boboli, Palazzo Pitti, most zlatníků Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, na níž stojí Palazzo Vecchio a replika Michelangelova Davida (originál v Galleria dell'Accademia), bazilika Santa Croce s pomníky věhlasných Florenťanů (Michelangelo, Galileo, Machiavelli aj.), dům rodiny Buonarroti, rodný dům Dante Alighieriho, Piazza della Repubblica, Piazza del Duomo s dominantou města katedrálou Santa Maria del Fiore, bazilika San Lorenzo s pohřební kaplí šlechtického rodu Medici (možnost návštěvy), dle časových možností návštěva Galerie Uffizi (největší kolekce italského renesančního malířství) nebo Museo Galileo se sbírkou astronomických, matematických a navigačních přístrojů (nejcennějším předmětem je Galileův dalekohled), v podvečerních hodinách odjezd na ubytování


3. den

celodenní návštěva Říma

přejezd místní dopravou k prohlídce Říma - Piazza Venezia s národním památníkem z bílého mramoru, výstup na pahorek Kapitol s náměstím navrženým Michelangelem a překrásným výhledem na Forum Romanum (možnost návštěvy), Trajánovo fórum, Bazilika sv. Kosmy a Damiána, Colosseum (největší amfiteátr z dob Římské říše), Konstantinův oblouk, Domus Aurea, Bazilika sv. Petra v řetězech, Bazilika Panny Marie Sněžné, prezidentský palác na Piazza del Quirinale, slavná fontána di Trevi, Španělské schody, Piazza del Popolo, odpočinek v parku Villa Borghese, návrat místní dopravou na ubytování (autobus do Říma nezajíždí)


4. den

celodenní návštěva Vatikánu

přejezd místní dopravou k prohlídce Vatikánu, nejmenšího státu světa a sídla papeže - možnost návštěvy Vatikánských muzeí s proslulou Sixtinskou kaplí (světoznámé fresky od Michelangela), prohlídka Svatopetrského náměstí (jedno z nejkrásnějších veřejných prostranství na světě s slavnou Berniniho kolonádou) a chrámu sv. Petra (možnost výstupu do kupole s překrásným výhledem na celé město), procházka kolem Andělského hradu a přes Andělský most do centra Říma na Piazza Navona (původně stadion císaře Domitiana) a ke starořímskému chrámu Pantheon (nejlépe zachovalá antická budova v Římě), osobní volno s možností ochutnávky lahodné italské zmrzliny, v podvečerních hodinách odjezd zpět do České republiky


5. den

příjezd ke škole v odpoledních hodinách