Velká Británie a Irsko

číslo programu: 20006
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu: 7 650,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)

  • 2x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy studentů k místu srazu

  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)

  • přepravu přes kanál La Manche (volí CK - obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)

  • dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační materiály a mapky
  • přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné. 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV
 

Chcete vědět víc? Napište nám:

Winston Churchill a moderní dějiny

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy přes Německo do Belgie


2. den

příjezd do Bruselu, návštěva sídla Evropského parlamentu (povolena pro studenty od 14 let včetně) - Winston Churchill byl jedním z průkopníků myšlenky "Spojených států evropských", dle možností diskuze s některým z našich euro- poslanců o práci a úloze Evropského parlamentu v EU (v případě velkého vytížení návštěva multifunkčního Parlamentária); prohlídka města s průvodcem - nám. Grand Place, radnice, dle zájmu a časových možností návštěva "Planety čokolády" s ukázkou výroby a ochutnávkou pralinek, symbol města Manneken Pis (čůrající chlapeček), Jaenneke Pis (čůrající holčička), Palais de la Dynastie, královská knihovna shromažďující asi 2 miliony knih a velké množství rukopisů, Královský palác, Palais des Académies (sídlo královské akademie), Palais de la Nation (sídlo parlamentu a několika ministerstev), katedrála sv. Michala a sv. Guduly (hlavní chrám města postavený ve stylu brabantské gotiky), krátká zastávka u Atomia (zvětšený model molekuly železa s devíti navzájem propojenými ocelovými koulemi o průměru 18 m, ve kterých jsou expozice), odjezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii


3. den

celodenní výlet - Dunkirk, Dover a Chartwell
dopoledne: v brzkých ranních hodinách odjezd do francouzského města Dunkirk, kde po obklíčení německou armádou v r. 1940 došlo k evakuaci 338 tisíc spojeneckých vojáků (operace Dynamo, slovy W. Churchilla "zázrak vysvobození"), dle počasí procházka po pláži, odjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche do Doveru, návštěva středověkého hradu Dover Castle - prohlídka v útesech zbudovaných Secret Wartime Tunnels (podzemní chodby využívané v dobách napoleonských válek a během 2. světové války; o víkendu nepřístupné pro skupiny) odpoledne: odjezd k návštěvě sídla Chartwell - v domě ze 17. stol. W. Churchill žil, pracoval, psal a maloval od roku 1924 až do své smrti v roce 1965, ve večerních hodinách ubytování v hostitelských rodinách v Cambridge a okolí


4. den

celodenní výlet - Bletchley Park a Duxford
dopoledne: odjezd na interaktivní návštěvu spojeneckého dešifrovacího centra Bletchley Park, kde byly během 2. světové války dešifrovány německé zprávy kódované Enigmou
odpoledne: návštěva Imperial War Museum v Duxfordu - největší letecké muzeum v Evropě, důležitá letecká základna Royal Air Force a United States Air Force, kde mj. vznikla první československá letecká peruť v Británii, podvečerní krátká prohlídka historického centra Cambridge, návrat do rodin 
alternativně: místo odpoledního programu návštěva Blenheim Palace (místo narození W. Churchilla, vrcholné dílo baroka zapsané na Seznamu UNESCO), procházka zahradami, krátká zastávka v Bladonu (místo posledního odpočinku W. Churchilla) nebo v Oxfordu


5. den

celodenní návštěva Londýna 
pěší prohlídka s průvodcem - Westminster Abbey, St. Margaret´s Church, kde si W. Churchill vzal za ženu Clementine Hozier, dle zájmu návštěva Cabinet War Rooms (podzemní bunkr, ve kterém v době války jednala Churchillova vláda) nebo Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street (tradiční sídlo britských premiérů), St. James's Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar Square, London Eye - jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, plavba lodí po řece Temži kolem válečného křižníku HMS Belfast, Tower of London a Tower Bridge k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd stejnou trasou zpět do České republiky


6. den

příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách