Zájezdy k doplnění

číslo programu: 24018d
termín: 14
. 9. – 20. 9. 2024

Volná místa: 25-30 studentů + 2 pedagogové zdarma 

Cena zájezdu: 13 450,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 4x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy studentů k místu srazu do 17 let, k účasti studentů ve věku 18 a více let se váže příplatek za ubytování a stravu v hostitelských rodinách ve výši 200 Kč/osoba/noc

  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • přepravu přes kanál La Manche (volí CK - obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za újmu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační materiály a kvízy
  • přistavení autobusu k Vaší škole (pro skupiny min. 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

Chcete vědět víc? Napište nám:

Tajemství hrabství Dorset a Somerset


PROGRAM ZÁJEZDU: 

1. den

odjezd od školy do francouzského přístavu Calais


2. den

příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd do přístavního města Southampton, odkud vypluly do Ameriky slavné lodě Mayflower (1620) a Titanic (1912), plavba trajektem na Isle of Wight (autobus CK zůstává v přístavu) – návštěva Osborne House (oblíbené sídlo královny Viktorie a prince Alberta), návrat trajektem do Southamptonu, večer ubytování v rodinách v Andoveru a okolí


3. den

celodenní výlet – Stonehenge, Old Sarum a Winchester

dopoledne: prohlídka nejznámějšího megalitického monu-mentu na světě, prehistorické památky Stonehenge, návštěva Old Sarum (vzácná ukázka hradiště z doby železné)

odpoledne: dle zájmu zastávka v Salisbury - katedrála s nejvyšší věží v Británii, kde je vystavena Magna Charta, prohlídka Winchesteru s majestátní katedrálou a kulatým stolem krále Artuše v Great Hall, návrat do rodin


4. den

celodenní výlet – Cheddar, Glastonbury a Wells

dopoledne: prohlídka Cheddar Gorge and Caves – největší britská rokle vyhloubená v době ledové, návštěva krasové jeskyně Gough's Cave, ukázka výroby a ochutnávka tradičního sýru v Cheddar Gorge Cheese Company

odpoledne: prohlídka historického městečka Glastonbury opředeného mýtem o králi Artušovi – starobylé opatství (údajné místo Artušova hrobu), pahorek s rozvalinami kaple spojený s bájným ostrovem Avalon, na jehož úpatí je podle legendy ukryt Svatý grál, zastávka v nejmenším britském městě Wells s jedinečnou katedrálou a biskupským palácem obehnaným vodním příkopem, návrat do rodin


5. den

celodenní výlet na Jurské pobřeží (UNESCO)

dopoledne: návštěva romantické zříceniny Corfe Castle, prohlídka malebné vesnice Corfe Castle, návštěva Corfe Castle Model Village (modelová vesnice)

odpoledne: přesun ke kruhové zátoce Lulworth Cove a vápencovému skalnímu oblouku Durdle Door, prohlídka malebného městečka Shaftesbury, návrat do rodin


6. den

celodenní návštěva Londýna

přejezd do Londýna, plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži k Tower of London, návštěva vyhlídky zdarma (8 Bishops Gate, Tate Modern nebo 120 Fenchurch), dle zájmu a časových možností návštěva London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 m, pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. James's Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, dle zájmu a časových možností nákupy na světoznámé Oxford Street, Leicester Square, Trafalgar Square, přesun metrem k O2 Aréně, večer odjezd zpět do České republiky


7. den

příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách