Itálie

číslo programu: 19074
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 6 890,- Kč
Brno a okolí 6 790,- Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 3x ubytování v hotelu/hostelu/kempu se snídaní (vícelůžkové pokoje) 
  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
  • informační materiály
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

Tento program zajišťujeme za nezměněnou cenu rovněž pro kolektivy pedagogů a jejich rodinných příslušníků - vedoucí skupiny zdarma!

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Dějiny v kostce

Capri/Ischia - Neapol - Vesuv - Pompeje - Řím - Vatikán

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy do Itálie


2. den

po příjezdu nalodění na trajekt Sorrento - Capri (nebo Neapol - Capri), příjezd do Marina Grande - výjezd zubačkou do hlavního města ostrova Capri - náměstí, klášter, Augustovy zahrady, výroba parfémů, přejezd místní dopravou do města Anacapri - Villa San Michele, v níž žil a tvořil Axel Munthe, autor Knihy o životě a smrti, v podvečerních hodinách návrat lodí, odjezd na ubytování v okolí Neapole - průjezd neapolským přístavem Santa Lucia

alternativně: trajekt Neapol - Ischia, prohlídka ostrova


3. den

po snídani v časných ranních hodinách odjezd pod Vesuv - výjezd místním autobusem na jedinou činnou sopku v Evropě, krátký výstup ke kráteru, přejezd k návštěvě Pompejí - prohlídka městečka zničeného lávou Vesuvu, poté odjezd na ubytování v okolí Říma


4. den

po snídani přejezd do Říma a Vatikánu - prohlídka chrámu sv. Petra - možnost výstupu do kopule s překrásným výhledem na celé město, procházka kolem Andělského hradu do centra města, antický Řím - Piazza Navona (původně stadion císaře Domitiana), starořímský chrám Pantheon, Forum Romanum, Colosseum - místo zápasů gladiátorů, fontána di Trevi, Španělské schody, ve večerních hodinách návrat na ubytování v okolí Říma


5. den

po snídani přejezd do hlavního města Toskánska Florencie - města Michelangela, rodu Medici a milovníků umění a kultury, možnost výjezdu na vyhlídku Piazza Michelangelo, rodný dům Dantův, chrám Santa Maria del Fiore, kostel San Lorenzo, Piazza della Signoria, na níž stojí Palazzo Vecchio s Michelangelovým Davidem, kostel Santa Croce, dům Michelangela Buonarrotiho, umělcův náhrobek, ve večerních hodinách odjezd do České republiky


6. den

příjezd ke škole