Švýcarsko

číslo programu: 19067
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 3 650,- Kč
Brno a okolí 3 850,- Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 1x ubytování v mládežnické ubytovně/hostelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)
  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
  • informační materiály
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Toulky Švýcarskem

Rýnské vodopády - Kostnice - Curych - Bern - Interlaken

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy v pozdních odpoledních/večerních hodinách do Švýcarska  


2. den

zastávka u Rýnských vodopádů, příjezd do německé Kostnice - prohlídka města, ve kterém byl upálen mistr Jan Hus za kacířství, odjezd směr Curych - mezinárodní centrum bankovnictví a průmyslu, nejzámožnější město Švýcarska - prohlídka starého města s cechovními domy podél řeky Limmat, katedrála Grossmünster, Kostel sv. Petra s největším hodinovým ciferníkem v Evropě, světoznámá Bahnhofstrasse - "Výkladní skříň Evropy", přejezd na ubytování


3. den

po snídani odjezd do hlavního města Švýcarska Bernu, města loubí, kašen a medvědů - prohlídka hustě zastavěného Starého města - nejzachovalejší historické centrum ve Švýcarsku (zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO), hlavní tepna Marktgasse, ulice dlážděné kočičími hlavami, Hodinová věž s orlojem, pozdně gotický Münster a radnice, Medvědí park, Historické muzeum a Einsteinovo muzeum, dle časových možností krátká zastávka v lyžařském a turistickém městečku Interlaken, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky


4. den

příjezd ke škole v ranních/dopoledních hodinách