Francie

číslo programu: 19058
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 3 450,- Kč
Brno a okolí 3 150,- Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 2x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)
  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
  • informační materiály
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

Tento program zajišťujeme za nezměněnou cenu rovněž pro kolektivy pedagogů a jejich rodinných příslušníků - vedoucí skupiny zdarma!

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

S Marií Terezií po Rakousku a Uhersku
Vídeň - Budapešť - Gödölő - Bratislava


PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy v časných ranních hodinách do Vídně, po příjezdu návštěva královského zámku Schönbrunn - letní sídlo císařské rodiny, prohlídka komnaty císařovny Marie Terezie a císařských salonů, které obýval císař František Josef s chotí, možnost prohlídky Wagenburgu - bývalá zimní jezdecká škola se sbírkou císařských kočárů, saní a nosítek, zahrady - možnost prohlídky letohrádku Gloriette, odpoledne procházka císařskou Vídní - pěšky přes Volksgarten, Heldenplatz, Hofburg - sídlo panovníků Rakouska, Michaelerplatz, Kohlmarkt, Graben, možnost prohlídky katedrály sv. Štěpána, návštěva Císařské hrobky (Kaisergruft), kde leží pozůstatky Marie Terezie a jejího manžela Františka Lotrinského, Františka Josefa a dalších 135  Habsburků, v podvečerních hodinách přejezd na ubytování do Maďarska

2. den

po snídani návštěva zámku Gödöllő - po Versailles druhý největší palácový komplex v celé Evropě, který vystavěl tajný rádce Marie Terezie, Anton Grasalkovič, později si zámek oblíbila císařovna Sissi, přejezd do Budapešti - návštěva tradiční tržnice (možnost nákupu místních specialit), procházka středem města po Váciho třídě k bazilice sv. Štěpána, Parlament, odpoledne prohlídka Gellértova vrchu s Citadelou, hradní čtvrť s Matyášovým chrámem, Rybářská bašta - krásný výhled na obě části města (Budu a Pešť), řetězový most přes Dunaj, návrat na ubytování 


3. den

po snídanipřejezd do bývalého korunovačního města Uherska Prešpurku, dnešní Bratislavy - prohlídka historického centra města - Bratislavský hrad s panoramatickým výhledem na město, Staré město s malebnými uličkami, katedrála sv. Martina, kde v letech 1563-1830 proběhlo 19 korunovací uherských králů a královen, včetně Marie Terezie (1741), Hlavní náměstí s fontánou a Starou radnicí, která dnes slouží jako Muzeum Bratislavy, osobní volno, v odpoledních/podvečerních hodinách odjezd do České republiky