Benelux

číslo programu: 19049
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 4 850,- Kč
Brno a okolí 4 990,- Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 2x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje, TV a umyvadlo na pokoji, soc. zařízení na etáži), za příplatek možnost zajistit ubytování v hotelu IBIS Budget (třílůžkové pokoje, TV a soc. zařízení na pokoji - cenu zašleme na vyžádání)
  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
  • informační materiály
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

Tento program zajišťujeme za nezměněnou cenu rovněž pro kolektivy pedagogů a jejich rodinných příslušníků - vedoucí skupiny zdarma!

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Brána do Evropy

Cáchy - Maastricht - Brusel - Gent - Bruggy

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy ve večerních/nočních hodinách do Německa

2. den

příjezd do města Aachen - Cáchy - krátká prohlídka historicky významného města, v němž byl korunován např. český král Karel IV., prohlídka náměstí, radnice a slavné korunovační katedrály, přejezd hranic z Německa do Belgie do ardenských vrchů - návštěva vesničky Henri-Chapelle, kde se nachází hřbitov amerických vojáků padlých v r. 1944 během ardenské operace, návštěva města Maastricht, kde byla v roce 1992 podepsána Maastrichtská smlouva o vzniku Evropské unie, odjezd na ubytování v okolí města Leuven


3. den

po snídani odjezd do hlavního města Belgie Bruselu k návštěvě sídla Evropského parlamentu (návštěva je povolena pro studenty od 14 let včetně), dle možností diskuze s některým z našich europoslanců o práci a úloze Evropského parlamentu v EU (v případě velkého vytížení návštěva multifunkčního Parlamentária), odjezd do Gentu - nejkrásnějšího města Beneluxu, prohlídka historického města flanderských vévodů, možnost projížďky lodí po kanálech, návrat na ubytování

alternativně: návštěva města Bruggy, které nese přezdívku "Benátky severu", prohlídka náměstí s radnicí, jezírko lásky,dle časových možností odjezd k prohlídce města Leuven - prohlídka centra města a univerzitních kampusů


4. den

po snídani celodenní prohlídka Bruselu - nám. Grand Place, radnice, Královský dvůr, katedrála sv. Michala a sv. Guduly (hlavní chrám města postavený ve stylu bra­bantské gotiky), dle časových možností návštěva "Planety čokolády" - ochutnávka a ukázka výroby pralinek, symbol města Manne­ken-Pis - čůrající chlapeček, Jeannekene­-Pis - čůrající holčička, královská knihovna (shromažďuje asi 2 miliony knih a velké množství rukopisů), Palais de la Dynastie, Palais des Académies - sídlo královské aka­demie, Palais de la Nation (sídlo parlamentu a několika ministerstev), Atomium (zvětšený model molekuly železa s devíti navzájem propojenými ocelovými koulemi o průměru 18 m, v kopulích jsou expozice), možnost návštěvy přírodovědného muzea (vévodí mu renovovaná galerie dinosaurů), ve ve­černích hodinách odjezd do České republiky, dle časových možností krátká pozdně večerní prohlídka hlavního města velkovévodství Lucembursko Lucemburku


5. den

návrat ke škole