Francie

číslo programu: 19047
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 6 590,- Kč
Brno a okolí 6 790,- Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 3x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje, TV a umyvadlo na pokoji, soc. zařízení na etáži), za příplatek možnost zajistit ubytování v hotelu IBIS Budget (třílůžkové pokoje, TV a soc. zařízení na pokoji - cenu zašleme na vyžádání)
  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
  • informační materiály
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

Tento program zajišťujeme za nezměněnou cenu rovněž pro kolektivy pedagogů a jejich rodinných příslušníků - vedoucí skupiny zdarma!

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Neopakovatelná Normandie

Remeš - Rouen - Arromanches - Omaha beach - Mont Saint Michel - Chartres - Paříž

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy, noční přejezd přes Německo do Francie

2. den

zastávka v Remeši - Královské náměstí se sochou Ludvíka XV., Place du Parvis se sochou Johanky z Arku, katedrála Notre-Dame, přejezd do města Rouen - zde byla r. 1431 na Starotržním náměstí upálena Johanka z Arku, prohlídka historického centra s katedrálou Notre Dame, starodávné hrázděné domy, kostel sv. Ouena a sv. Maclou, Hodinová brána, možnost návštěvy muzea Beaux-Arts s významnými díly od 16. století po současnost (Rubens, Vélasquez, Delacrix, Monet, Renoir, Sisley aj.), odjezd na ubytování 


3. den

po snídani přejezd k pobřeží, zastávka ve významném pří­stavu Honfleur - starý vnitřní přístav Vieux Bassin, úzké uličky, dřevěný kostel, nábřeží s malíři, odjezd k návštěvě Arromanches - mořské lázně, které vstoupily do dějin 2. svět. války dne 6. 6. 1944, kdy zde došlo k vylodění britských vojsk, možnost návštěvy Muzea vylodění (názorné plány, makety, fotografie, zbraně), pláž Omaha Beach, kde došlo v r. 1944 k nejtvrdším bojům Spojenců proti Německu, odjezd na ubytování 


4. den

po snídani odjezd k zázračnému klášteru Le Mont-Saint­-Michel, postavenému na skalnatém ostrůvku v moři, s klášterem jsou spojeny legendy o archandělu Michaelovi a ďáblovi, rozdíl výšky mořské hladiny při přílivu a odlivu je cca 15 m (nejvíce v Evropě), takže buď je "hora" obklopena tekutými písky nebo "plave v moři", odjezd k vyhlídkovému mysu Pointe du Grouin - hnízdiště kormoránů, přejezd do kupeckého města Saint-Malo, ze kterého vyplouvali korzáři a mořeplavci, odjezd na ubytování 


5. den

po snídani odjezd do Paříže, cestou krátká zastávka v Chartres - katedrála s krásnými vitrážemi a labyrintem, po příjezdu do Paříže celodenní prohlídka města - Trocadéro, Eiffelova věž - dle zájmu možnost návštěvy věže výtahem, nebo pěšky, procházka po Champ de Mars, kde se konají každoročně oslavy k výročí Velké francouzské revoluce, k Hȏtel des Invalides přes nádherný most Pont Alexandre III. kolem Grand Palais a Petit Palais na Place de la Concorde s obeliskem, odpočinek v Jardin des Tuileries, možnost návštěvy Musée du Louvre (v úterý zavřeno) - jedno z nejvýznamnějších muzeí na světě (Mona Lisa, Venuše Mélská, malby Rubense, Tiziana a jiných malířů; orientální, egyptské, řecké, etruské a římské umění), dle zájmu a časových možností projížďka lodí po Seině, ve večerních hodinách odjezd do České republiky


6. den

možnost dopolední návštěvy aquaparku v Ambergu (nutná včasná rezervace), příjezd ke škole ve večerních hodinách