Velká Británie a Irsko

číslo programu: 19025
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu: 9 980,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy studentů k místu srazu

  • dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet )
  • přepravu přes kanál La Manche (volí CK - obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)

  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky a mapky
  • přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.   

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME PODLE VAŠICH PŘEDSTAV 

Chcete vědět víc? Napište nám:

Cesta zemí červeného draka

Velký okruh Walesem

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy přes Německo a Belgii do francouzského přístavu Calais


2. den

příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd do lázeňského města Bath - procházka historickým centrem města s průvodcem, návštěva římských lázní s minerální vodou, prohlídka opatství (památka UNESCO - anglická pozdní gotika), možnost projížďky lodí po řece Avoně, návštěva Museum of Costume, zastávka u unikátní budovy Royal Crescent, návštěva botanické zahrady (zdarma), večer ubytování v rodinách v Cardiffu a okolí


3. den

prohlídka hlavního města Walesu Cardiff

dopoledne: historická část městas viktoriánskými ulicemi a zahradami, návštěva Cardiff Castle - zahrnující velkolepě zdobené interiéry a prvky mnoha historických slohů, zejména novogotiky (alternativně: návštěva fotbalového stadionu Millennium Stadium - pozor v případě příprav na zápas uzavřen), projížďka do zátoky Cardiff Bay, procházka po pláži

odpoledne: návštěva skanzenu Museum of Welsh Life - jedno z prvních muzeí pod širým nebem - řadové dělnické domy, zemědělská obydlí a statky, obchody, kovárna, celnice, stará škola (alternativně prohlídka hradu Caerphilly - hrad ve Walesu s rozsáhlými vodními příkopy), návrat do rodin


4. den

dopoledne: odjezd přes Swansea na poloostrov Gower -přírodní rezervace s křídovými útesy a nádhernými plážemi, procházka v zátoce Rhossili Bay - 3 míle dlouhá písečná pláž, event. možnost koupání

odpoledne: odjezd do severního Walesu - prohlídka města Chester - hrázděné domy (Chester Rows - poprvé vybudovány v 13. a 14. století), katedrála s přilehlými městskými hradbami, odjezd do přímořského městečka Colwyn Bay a okolí, ve večerních hodinách ubytování v rodinách


5. den

dopoledne: výlet podél severního pobřeží Walesu na ostrov Anglesey, krátká zastávka ve vesničce "Llanfair..." pyšnící se nejdelším názvem na světě, návštěva přístavu Holyhead - procházka po pláži a starobylým centrem města, odjezd do Ellin's Tower - přírodní rezervace s koloniemi mořského ptactva (alky, kavky, racci, buřňáci), procházka na malebný ostrůvek South Stack s 28 m vysokým historickým majákem
odpoledne: návštěva hradu Caernarfon - místo korunovace prince Charlese princem waleským, návštěva Portmeirionu - městečko ve stylu italské renesance, v případě časových možností zastávka v přímořském letovisku - procházka po promenádě a molu (nejdelší ve Walesu), návrat do rodin


6. den

odjezd do Londýna - pěší prohlídka s průvodcem - Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, Trafalgar Square, Buckingham Palace, piknik v St. James's Parku, nebo posezení na Covent Garden, bezplatná návštěva National Gallery (alternativně: vojenské Imperial War Museum), pěšky přes Golden Jubilee Bridge k London Eye - jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, přejezd lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky 


7. den

příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách