18204

číslo programu: 18204
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu: ,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)

  • přepravu přes kanál La Manche (volí CK - obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)

  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
  • informační materiály
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.  

Chcete vědět víc? Napište nám:

Bath s výukou
Krajem Jane Austen

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy přes Německo a Belgii do francouzského přístavu Calais 


2. den

příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd do lázeňského města Bath

dopoledne: prohlídka historického centra města s průvodcem, návštěva římských lázní s minerální vodou

odpoledne: prohlídka opatství (památka UNESCO - anglická pozdní gotika), možnost projížďky lodí po řece Avon, návštěva Museum of Costume, zastávka u unikátní budovy Royal Crescent, dle zájmu návštěva Jane Austen Centre (slavná spisovatelka žila v Bath několik let, město se objevuje v řadě jejích románů, např. Pýcha a předsudek, Rozum a cit, které byly zfilmovány - v muzeu jsou vystaveny mj. kostýmy z natáčení), ve večerních hodinách ubytování v rodinách v Bath, případně nedalekém Bristolu


3. den

dopoledne: 9 - 12 hod. - jazykový test, rozdělení do skupin a výuka

odpoledne: Stourhead Gardens (řadící se mezi nejhezčí ukázky zahradní architektury 18. století, také jedno z míst natáčení filmu Pýcha a předsudek s Keirou Knightley) - procházka kolem jezera zahradami s exotickými stromy a rostlinami, možnost zhlédnutí Apollonova chrámu, zastávka v okouzlujícím městě Wells - jedinečná katedrála se třemi věžemi a biskupský palác obehnaný vodním příkopem, návrat do rodin


4. den

dopoledne: 9 - 12 hod. - výuka

odpoledne: Bristol (v minulosti rušný obchodní přístav, dnes středisko kultury a vzdělanosti) - pěší prohlídka centra města, návštěva parníku Great Britain (první velká osobní ocelová loď na světě, od prvního vyplutí r. 1843 obeplul zeměkouli 32krát), v případě zájmu a časových možností návštěva Bristol Cathedral, nebo výstup na vyhlídkovou věž Cabot Tower, návrat do rodin 


5. den

dopoledne: 9 - 12 hod. - výuka, předání diplomů

odpoledne: odjezd do Cheddaru - návštěva Cheddar Gorge and Caves - vápencová roklina, působivé přírodní scenérie, pozoruhodné skalnaté útvary vyhloubené řekou v době ledové, prohlídka historického městečka Glastonbury - opředené mýtem o králi Artušovi, starobylé opatství - údajné místo Artušova hrobu, spojitost s magickým ostrovem Avalon, nedaleký pahorek s rozvalinami kostela, návrat do rodin


6. den

celodenní výlet do Londýna

dopoledne: návštěva hradu Tower of London - včetně zhlédnutí korunovačních klenotů, prohlídka Tower Bridge (alternativně lze zaměnit za návštěvu Madame Tussauds - nejznámější muzeum voskových figurín na světě), plavba lodí po řece Temži k Parliamentu

odpoledne: pěší prohlídka s průvodcem - Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square, návštěva Covent Garden, event. možnost jízdy na obřím vyhlídkovém kole London Eye s překrásným výhledem do 60 km, přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky


7. den

příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách