Itálie

číslo programu: 18070
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 5 350,- Kč
Brno a okolí 5 250,- Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 2x ubytování v hotelu/hostelu/apartmánech (vícelůžkové pokoje)
  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
  • informační materiály
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

Tento program zajišťujeme za nezměněnou cenu rovněž pro kolektivy pedagogů a jejich rodinných příslušníků - vedoucí skupiny zdarma!

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

Chcete vědět víc? Napište nám:

Ciao Italia!

Florencie - Řím - Vatikán

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy do Itálie 


2. den

příjezd v ranních hodinách do hlavního města ToskánskaFlorencie- města Michelangela a rodu Medici, městamilovníků umění a kultury, možnost výjezdu na vyhlídku Piazza Michelangelo, rodný dům Dantův, chrám Santa Maria del Fiore, kostel San Lorenzo, Piazza della Signoria, na nížstojí Palazzo Vecchio s Michelangelovým Davidem, dům Michelangela Buonarrotiho, kostel Santa Croce, umělcův náhrobek, v podvečerních hodinách odjezd do okolí Římana ubytování


3. den

po snídani odjezd místní dopravou k prohlídce antického Říma - Piazza Navona (původně stadion císaře Domitiana),starořímský chrám Pantheon, Forum Romanum, Colosseum - místo zápasů gladiátorů, procházka městemk prezidentskému paláci na Quirinale, ke slavné fontáně di Trevi, na Španělské schody, návrat místní dopravouna ubytování (autobus do Říma nezajíždí)


4. den

po snídani odjezd místní dopravou k celodenní prohlídce Vatikánu - Vatikánská muzea - možnost návštěvy, Sixtinská kaple, prohlídka chrámu sv. Petra - možnost výstupu do kopule s překrásným výhledemna celé město, procházka kolem Andělského hradu do centraměsta, osobní volno, v podvečerních hodinách odjezd do Českérepubliky


5. den

příjezd ke škole