Německo

číslo programu: 18058
termín: dle přání školy

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 580,- Kč
Brno a okolí 850,- Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • dopravu autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, zavazadla)
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
  • informační materiály
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

Tento program zajišťujeme za nezměněnou cenu rovněž pro kolektivy pedagogů a jejich rodinných příslušníků - vedoucí skupiny zdarma!

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

Chcete vědět víc? Napište nám:

Saské Švýcarsko

Königstein - Bastei - Bad Schandau

PROGRAM ZÁJEZDU:

odjezd od školy v časných ranních hodinách do oblasti Saského Švýcarska v Německu, po příjezdu návštěva pevnosti Königstein - jedna z největších horských pevností v Evropě ležící uprostřed Labských pískovců, uvnitř opevnění se nachází 152,5 m hluboká studna (nejhlubší v Sasku a druhá nejhlubší v Evropě), v poledních hodinách přejezd k vyhlídkovému skalnímu mostu Bastei - jedna z největších dominant a symbolů Saského Švýcarska, má sedm oblouků, překlenuje hlubokou propast Mardertelle, nabízí nespočet vyhlídek na okolní skalní věže a do údolí řeky Labe, v odpoledních hodinách odjezd do malého lázeňského městečka Bad Schandau - procházka centrem, osobní volno, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky 


Zájezd lze prodloužit o 1 den s noclehem a snídaní - prohlídka Drážďan. Cenu zašleme na vyžádání.