Výukové zájezdy

číslo programu: 18033
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu: 10 990,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)

  • 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)

  • přepravu přes kanál La Manche (volí CK - obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)

  • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)
  • dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
  • informační materiály
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.  

Chcete vědět víc? Napište nám:

Newton Abbot s výukou

krajinou Devonu a Cornwallu

NOVINKA

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy přes Německo a Belgii do francouzského přístavu Calais


2. den

příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd do Devonu

odpoledne: návštěva malebného bohémského městečka Totnes - procházka po nábřeží řeky Dart do centra města, známého pro své tradiční trhy, lokální obchody a kavárničky, zhlédnutí tudorovské radnice z 16. st., návštěva Totnes Castle - normanského hradu s úžasnými výhledy do okolí, přesun vlakem na setkání s hostitelskými rodinami v Newton Abbot


3. den

dopoledne: 9-12 hod. - rozdělení do skupin, výuka

odpoledne: pěší prohlídka města Plymouth s průvodcem, akvárium - považované za nejvýznamnější v Anglii, rybářská čtvrť, centrum města, prohlídka přístavu, z něhož vypluli v r. 1620 Pilgrim Fathers, návrat do rodin


4. den

dopoledne: 9-12 hod. - výuka

odpoledne: návštěva zříceniny legendárního hradu krále Artuše - Tintagel Castle ze 13. st., Old Post Office - vzácná ukázka cornwallského stavení ze 14. st., výhled na oceán z Tintagel Head, návrat do rodin


5. den

dopoledne: 9-12 hod. - výuka, předání diplomů

odpoledne: návštěva Eden Project - celosvětově ojedinělý ekologický komplex, dva gigantické architektonicky zcela originální skleníky (biom deštného pralesa, středomořský biom) ukrývají tisíce rostlinných druhů, říčky, vodopády, vinice aj., návrat do rodin


6. den

celodenní pobyt v Londýně - pěší prohlídka s průvodcem - Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly, návštěva muzea Madame Tussauds - nejznámějšího muzea voskových figurín na světě, v případě časových možností a zájmu osobní volno, nákupy, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky


7. den

příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách