Velká Británie a Irsko

číslo programu: 18024
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu: 10 850,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje)

  • 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)

  • dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet )
  • přepravu přes kanál La Manche (volí CK - obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)

  • dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky a mapky
  • přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.   

Chcete vědět víc? Napište nám:

Jižní Anglie - Land´s End a Cornwall
Po stopách krále Artuše

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy přes Německo do belgického města Bruggy


2. den

celodenní pobyt ve městě Bruggy - Benátky severu

návštěva Muzea čokolády a Muzea hranolků, (alternativně: Groeninge Museum - vystavena díla světoznámých malířů - Bogart, Bosch, Van Eyck a další; v pondělí zavřeno), Boží domy, dvůr bekyní, projížďka po romantických kanálech De Reien, prohlídka radnice, výstup na 83 m vysokou věž Belfort s krásným výhledem na historické jádro Brugg, v případě zájmu návštěva Muzea folkloristiky (v osmi domcích ze 17. stol. je k vidění škola, ševcovská dílna, pekařství, lékárna, vlámský příbytek, hospůdka aj.; v pondělí zavřeno), odjezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii


3. den

po snídani příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd k prohlídce nejstarší prehistorické památky Stonehenge (pozor v období slunovratu není prohlídka možná), přejezd do města Plymouth, jednoho z největších přístavů Velké Británie, návštěva podmořského akvária - považované za nejvýznamnější v Anglii, rybářská čtvrť, prohlídka přístavu, z něhož vypluli v r. 1620 Pilgrim Fathers, večer ubytování v Plymouth a okolí


4. den

celodenní výlet na nejjižnější cíp ostrova - Land's End

dopoledne: návštěva zámečku St. Michael's Mount - klenot Cornwallu - leží na ostrůvku (v případě přílivu přeprava loďkami)

odpoledne: zastávka v Minack Theatre - přírodní divadlo ve starořeckém duchu (výhled na záliv u Porthcurnu), příjezd na Land's End, procházka po mořských útesech s překrásnou vyhlídkou na ostrovy Isles of Scilly, majáky a námořní lodě, dle časových možností zastávka v malebném rybářském městečku St. Ives, které inspiruje mnohé umělce a malíře - procházka městem a přímořskou promenádou, návrat do rodin


5. den

dopoledne: návštěva Eden Project - celosvětově ojedinělý ekologický komplex, dva gigantické architektonicky zcela originální skleníky (biom deštného pralesa, středomořský biom) ukrývají tisíce rostlinných druhů, říčky, vodopády, vinice aj., průjezd přírodní rezervací Bodminských blat - oblast s kouzelnými scenériemi

odpoledne: návštěva zřícenin legendárního hradu krále Artuše - Tintagel Castle z 13. st., Old Post Office - vzácná ukázka cornwallského stavení z 14. st., výhled na oceán z Tintagel Head, průjezd oblastí Dartmoorských blat - úchvatná divoká příroda s divokými poníky a jeleny, návrat do rodin


6. den

dopoledne: odjezd přes Devon do Somersetu, prohlídka historického městečka Glastonbury - opředené mýtem o králi Artušovi, starobylé opatství - údajné místo Artušova hrobu, spojitost s magickým ostrovem Avalon, nedaleký pahorek s rozvalinami kostela

odpoledne: zastávka v okouzlujícím městě Wells - jedinečná katedrála se třemi věžemi a biskupský palác obehnaný vodním příkopem, dle časových možností zastávka v lázeňském městě Bath, odjezd na ubytování v hostitelských rodinách v Londýně


7. den

celodenní pobyt v Londýně 

pěšky s průvodcem - Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, piknik v St. James's Parku, Buckingham Palace - event. zhlédnutí střídání stráží, Trafalgar Square, návštěva National Gallery, (alternativně: vojenské Imperial War Museum), pěšky přes Golden Jubilee Bridge k London Eye - projížďka na obřím vyhlídkovém kole, přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd z Londýna zpět do České republiky


8. den

příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách