Velká Británie a Irsko

číslo programu: 18020
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu: 9 450,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)

  • dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet )
  • přepravu přes kanál La Manche (volí CK - obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)

  • dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky a mapky
  • přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.    

Chcete vědět víc? Napište nám:

Wild & beautiful Devon

Západní Anglie jak ji neznáte


PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy přes Německo a Belgii do francouzského přístavu Calais


2. den

příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd do Devonu

odpoledne: návštěva malebného bohémského městečka Totnes - procházka po nábřeží řeky Dart do centra města, známého pro své tradiční trhy, lokální obchody a kavárničky, zhlédnutí tudorovské radnice z 16. st., návštěva Totnes Castle - normanského hradu s úžasnými výhledy do okolí, přesun vlakem na setkání s hostitelskými rodinami v Newton Abbot a v okolí


3. den

dopoledne: pěší prohlídka historického přímořského přístavu Plymouth - návštěva National Marine Aquarium - největší akvárium v Anglii, rybářská čtvrť, centrum města, nákupy, prohlídka přístavu, z něhož vypluli v r. 1620 Pilgrim Fathers na plavbu do Nového světa

odpoledne: odjezd do oblasti NP Dartmoor, procházka divokou krajinou Dartmoorských vřesovišť, návrat do rodin


4. den

dopoledne: návštěva přímořského letoviska "Anglické riviéry" Torquay - komentovaná prohlídka prehistorického komplexu jeskyní Kents Cavern, procházka po přístavu, nákupy

odpoledne: přesun do města Paignton, návštěva ZOO (cca 2 000 živočichů, reprezentujících téměř 300 druhů), dle časových možností rozchod na pláži, návrat do rodin  


5. den

dopoledne: návštěva hradu Dunster, spojená s panoramatickým přejezdem přes NP Exmoor

odpoledne: příjezd do Exeteru - správního střediska Devonu - procházka historickým centrem kolem zříceniny hradu Rougemont Castle,možnost návštěvy Exeter Cathedral (katedrála s nejdelším celistvě zdobeným stropem v Anglii - pozor v neděli zavřeno), zhlédnutí jedné z nejužších uliček na světě - Parliament Street, zastávka u slavného hostince z 16. st. The Ship Inn, který navštěvoval sám sir Francis Drake, návrat do rodin


6. den

celodenní pobyt v Londýně 

procházka v Hyde Parku, Speakers' Corner - místo tradičních nedělních projevů, nákupy na Oxford Street (alternativně: návštěva nejznámějšího muzea voskových figurín Madame Tussauds, anebo některého z bezplatných muzeí Natural History Museum, nebo Science Museum), přejezd londýnským metrem (tube) k Westminster Abbey, pěší procházka k Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Soho, China Town, Covent Garden - vystoupení místních kejklířů, dle časových možností jízda na obřím vyhlídkovém kole London Eye s překrásným výhledem do 60 km, přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd stejnou trasou zpět do České republiky


7. den

příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách 


ALTERNATIVY PROGRAMU:

- návštěva tradiční rybářské vesničky Brixham (nejlepší fish and chips v okolí) a města Dartmouth

- prohlídka měst Lynton a Lynmouth a přímořského rezortu Ilfracombe

- výlet na artušovský hrad Tintangel a zastávka u Jamaica Inn, hostince známého pod stejnojmenným názvem knihy spisovatelky Daphne du Maurier