Slovinsko

číslo programu: 23076
termín: dle nabídky CK
 

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu
Praha a okolí 3 950 Kč
Brno a okolí 3 750 Kč

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

Cena zájezdu zahrnuje:

  • 1x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)
  • dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
  • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
  • přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a jízdné místní dopravou.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Chcete vědět víc? Napište nám:

Slovinsko - zapomenutá perla Jadranu

S možností prodloužení o italské Benátky

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy v nočních hodinách přes Rakousko do Slovinska


2. den

příjezd k půvabnému Bledskému jezeru, které díky tektonickému původu a termálním pramenům patří mezi nejteplejší alpská jezera - plavba tradiční loďkou pletna na ostrov Bled, možnost návštěvy kostela Nanebevzetí Panny Marie a výstupu na věž s vyhlídkou, po návratu z ostrova návštěva Bledského hradu - jeden z nejstarších hradů Slovinska tyčící se na skalnatém výběžku 130 m nad hladinou jezera, panoramatický výhled do okolí a na celé jezero, dle zájmu a časových možností návštěva dechberoucí soutěsky Vintgar vyhloubené smaragdovou řekou Radovna, ve večerních hodinách odjezd na ubytování 


3. den

návštěva Postojnské jeskyně a Piranu

dopoledne: odjezd k Postojnské jeskyni, jedné z nejkrásnějších jeskyní na světě - jízda podzemním vláčkem do nitra jeskyně, pěší prohlídka bohaté krápníkové výzdoby jeskynního systému (Ruský most, Špagetová síň, Bílý sál, Červená síň, Zimní sál, "člověčí ryba" aj.)

odpoledne: návštěva Predjamského hradu z 12. stol., který je částečně vtesán do skály, přejezd k prohlídce malebného městečka Piran - rybářský přístav, přímořská promenáda, přístavní mola, maják, kruhové náměstí Tartinijev trg s mramorovou dlažbou a bronzovou sochou houslisty Giusseppe Tartiniho, osobní volno, drobné nákupy, večer odjezd zpět do České republiky

alternativně: místo Postojnské jeskyně návštěva nádherných Škocjanských jeskyní (UNESCO)


4. den

příjezd ke škole v časných ranních hodinách


Alternativa programu pro 3. den:

  • Triglavský národní park: nenáročný výstup k překrásnému vodopádu Savica, výjezd lanovkou na horu Vogel s výhledem na nejvyšší horu Slovinska, Triglav a další vrcholky Julských Alp, procházka podél Bohinjského jezera (největší jezero Slovinska), odpočinek na travnaté pláži, možnost koupání a projížďky po jezeře, možnost návštěvy soutěsky Mostnica 

TIPY NA PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU:

  • Lipica a Lublaň: návštěva hřebčína s chovem kočárových a promenádních bílých Lipicánů (symbolu habsburského císařského dvora) a pěší prohlídka hlavního města Slovinska, Lublaně
  • Italské Benátky