Velká Británie a Irsko

číslo programu: 23012
termín: dle nabídky CK

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický dozor zdarma (včetně vstupů)

Cena zájezdu: 9 490 Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

 • 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování v hostelu (cenu zašleme na vyžádání) 

 • dopravu zahraničním autobusem (DVD/USB, WC, bufet)

 • přepravu přes kanál La Manche (volí CK - obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)

 • dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
 • komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
 • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační materiály a mapky
 • přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné. 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV
 

Chcete vědět víc? Napište nám:

Po stopách britských mořeplavců


PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den

odjezd od školy do francouzského přístavu Calais


2. den

příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd do Portsmouth - v minulosti rušný námořní přístav, místo narození Ch. Dickense a také pobytu A. C. Doyla, který právě zde dal světu Sherlocka Holmese, návštěva slavné lodě Victory admirála Nelsona (5 palub se 100 děly), lodě Warrior, atrakce Action Stations a Royal Naval Museum, okružní plavba přístavem, procházka po pobřeží, dle zájmu a časových možností návštěva Spinnaker Tower (170 m vysoká vyhlídková věž ve tvaru lodní plachty) nebo Blue Reef Aquarium (mořští koníci, žraloci, podmořský tunel aj.), večer ubytování v rodinách v Portsmouth/Chichesteru a okolí


3. den

celodenní výlet - Stonehenge a Winchester 

dopoledne: prohlídka nejznámějšího megalitického monumentu na světě, prehistorické památky Stonehenge 
odpoledne: návštěva malebného města Winchester s nejdelší gotickou katedrálou v Evropě a kulatým stolem krále Artuše v Great Hall, návrat do rodin
alternativně: místo Winchesteru návštěva Salisbury s nejvyšší katedrálou v Británii, kde je vystavena Magna Charta


4. den

celodenní výlet - Isle of Wight
odjezd do přístavního města Southampton - procházka přístavem, odkud vypluly do Ameriky slavné lodě Mayflower (1620) a Titanic (1912), plavba trajektem na ostrov Isle of Wight, návštěva Osborne House (oblíbené sídlo královny Viktorie a prince Alberta), okružní jízda autobusem k majáku a vápencovým jehlám Needles na západním výběžku ostrova, procházka po křídových útesech, návrat do rodin
alternativně (pro ZŠ): místo Osborne House návštěva Dinosauřího ostrova v městečku Sandown 


5. den

celodenní návštěva Londýna
procházka parkem Greenwich - nultý poledník, Royal Observatory, zastávka u čajového klipru Cutty Sark, plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži kolem Tower of London, Tower Bridge a City of London s mnoha moderními architektonickými skvosty k Westminsteru, pěší prohlídka sprůvodcem -  Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street,St. James's Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Covent Garden s vystoupením místních kejklířů, přejezd lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky


6. den

příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách 


Oblíbené alternativy programu:

 • Brighton - 3.-5. den: Brighton Pier, návštěva podmořského akvária Sea Life Centre a královského paláce Royal Pavilion, historické centrum "The Lanes", drobné nákupy, British Airways i360 (162 m vysoká otáčivá rozhledna), odpočinek na pláži
 • Arundel a Chichester - 3. nebo 4. den: návštěva historického městečka Arundel s rozlehlým hradem, malebného Chichesteru s katedrálou (vysvěcenou již v roce 1108) a muzea pod širým nebem Weald & Downland Open Air Museum
 • NP New Forest - 3. nebo 4. den: v vyhlídková jízda okouzlující krajinou s divokými poníky a daňky a návštěva vesničky Lyndhurst a návštěva naučného komplexu v Beaulieu zahrnujícího mj. National Motor Museum (vozy F1, legendární Mini Mr. Beana aj.) a klenot viktoriánské architektury Palace House 

TIP: ANGLIČTINA HRAVĚ

zařaďte do programu hru kriket, pod vedením anglického trenéra nebo přípravu tradičního British cream tea s rodilým mluvčím - pro více informací kontaktujte CK